logotyp

2.B Učivo


 Květen

- písanka: F, S, L, Z, H, D, x, X
- párové souhlásky na konci slov
- slovní druhy
- ČJ PS do str. 24, učebnice do str. 102

- sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky
- malá násobilka (násobky jedné až pěti)
- slovní úlohy (zápis, výpočet formou rovnice x=)

Červen
- shrnutí učiva, prověrky, autoevaluace a závěrečné hodnocení

Předmět hodnocení:
Matematika: sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20, sčítání a odčítání bez přechodu do 100, sčítání a odčítání s přechodem do 100, dočítání, slovní úlohy, násobilka (1-5)
Český jazyk: znalost tvarů psacích písmen (přepis), plynulé čtení s porozuměním, pravidlo psaní věty (velké písmeno, tečka/otazník/vykřičník, rozeznání délky samohlásek a jejich pravopis (á, u, ú, ů), pravopis tvrdých a měkkých slabik, pravopis psaní vlastních jmen (jméno, přezdívka, příjmení, obec (Hradec Králové), znalost hranice písmen u psaní předložek a spojek (Petr a Pavel, v lese), pravopis dě, tě, ně, mě, bě, pě, vě; pravopis párových souhlásek na konci slov (chléb, čáp, med, plot, zeď, posviť, kruh, dech, krev, Josef, vítěz, kos)
- ověřování formou doplňovaček, krátkých diktátů slov a předem ohlášených krátkých diktátů jednoduchých vět.

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy