logotyp

4.A Distanční výuka

PŘÍRODOVĚDA: kód pro přijetí do učebny Přírodovědy je: 
or62ca7
 email: petrova@zs-zasmuky.cz  (případně důležité informace mi můžete volat na tento kontakt: 723979739)

Zápis: Rostliny a živočichové vod a bažin (viz dole příloha)Vlastivěda 26.11.

Pracovní list Povrch, vodstvo, podnebí- opakování

=============================================================

Anglický jazyk - Dana Zářecká

Dobrý den všem,

zdravím v novém roce a přeji jen to nejlepší.
Vzhledem k tomu, že máme od 4. ledna nařízenou distanční výuku, musíme pracovat na dálku a vyzkoušíme si naši Google učebnu a online připojení. Na online hodině se potkáme podle rozvrhu - tedy v úterý 5. 1. od 9.25h.
Připojíš se přes odkaz v mailu, znova ho pošlu v neděli večer, klikneš na odkaz a budeš připojený/á na online hodině. Nepřipojuj se dříve než pět minut před hodinou - učím třídy na druhém stupni, takže tam mohu být jen na naši hodinu.... Na hodině se také domluvíme, jak budeme pracovat dál. 

Těším se na vás!

Pracujeme online dvakrát týdně - úterý, čtvrtek podle rozvrhu.
Připojení máme v gmailu.
Úkoly a kvízy zadávány o hodině a v Google učebně.

Dana Zářecká


Vlastivěda pracovní list 19.11


 

ČESKÝ JAZYK A MATEMATIKA

 časy   online výuky

 

 

Čas  4.A

 

 

07:35 -08:20

 

08:30 -09:15

 

09:25 - 10:10

 

10:25 -11:10

 

11:20 -12:05

 

12:15-13:00

PONDĚLÍ

 

 

Čj+Th,Celátřída

 

M ½ š

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

Aj Z

  Aj Š

 

 M   ½ z

STŘEDA

 

VL

 

 

Čj  ½ š

 

ČTVRTEK

 

Aj  Z

Aj  Š

 

Čj   ½ z

 

PÁTEK

 

 

 

M Celátřída

 

 

z - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Dana Zářecká

 š - skupina na Aj, kde vyučuje paní učitelka Lucie Šebková


NUTNÉ ČÍST DENNĚ - děti dostaly čtenářský deník, do kterého si KAŽDÝ ALESPOŇ MĚSÍC ZAPÍŠÍ PŘEČTENOU KNIHU
vzhledem k vysokému počtu žáků v naší třídě, budu na konci každého měsíce deníky vybírat a kontrolovat čtení ( je opravdu velmi slabé)

STÁLE MŮŽETE PROCVIČOVAT

    https://www.matika.in/cs/

    https://www.gramar.in/cs

   https://www.onlinecviceni.cz

  http://www.rysava.websnadno.cz/
https://testi.cz/testy/cestina/

http://cestina.diktaty.cz/

http://matematika.diktaty.cz/RÁDA BYCH VŠEM PŘIPOMNĚLA, ŽE DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ A PŘESTO, ŽE PŘÍMO DANOU PRÁCI NEZNÁMKUJI, BUDE ZAŘAZENA DO HODNOCENÍ

Prosím děti stále trénovat na stránkách, které známe, případně si sami najdete ( nutné číst a trénovat denně)  NEZAPOMÍNEJTE


  NEZAPOMÍNEJTE NA OPRAVDU PRAVIDELNÉ KAŽDODENNÍ ČTENÍ - VELMI NUTNÉ

TÝDEN 10. 5. – 14. 5. 2021
Pondělí 10. 5. Čj – str. 110 – procvičování
vypracovat str. 110, cv. 9
Matematika str.17 – zlomky – procvičování cv. 12, 13
vypracovat str. 17, cv.14 – písemné odčítání
Úterý 11. 5. Čj – str. 111 – přečíst cv. 1 – odůvodnit si
vypracovat str. 111, cv. 2 – doplňovačka
Matematika – str. 17, cv. 16, 17 – ústně
vypracovat str. 17, cv. 15 – pamětné násobení
Středa – 12. 5. Čj – str. 112, cv. 5, 6 – samostatně – ústně
vypracovat – str. 112, cv. 4
Matematika – str. 18, cv. 18, 19 – samostatně
vypracovat str. 18, cv. 20

Čtvrtek – 13. 5. ČJ – str. 112, cv. 8, 9 – samostatně
vypracovat str. 112, cv. 7- doplň + vzory do závorky ve stejném tvaru
Matematika – str. 18, cv. 21, 22, 23, 24 – samostatně
vypracovat str. 18, cv. 25 – slovní úloha
Pátek – 14. 5. Čj – opakování str. 113- odpověz si na všechny otázky
vypracovat – str. 112, cv. 5
Matematika – str. 20 – online – PŘÍMÁ ÚMĚRNOST
vypracovat – str. 20, cv. 4 – písemné násobení – správně sepsat, musí být postup
ČÍTANKA- MRAVENEČNÍK V POČETNICI + BÁSEŇ
str. 116 - 118
TÝDEN 26. - 30. 4. 2021

Pondělí 26. 4. - Čj - on line - str. 105
- vypracovat str. 105, cv. 4b
Matematika - str. 7 - Početní výkony s přirozenými čísly - cv. 1, 2, 3, 4, 5 - samostatně
- vypracovat - str. 7, cv. 6 - písemné násobení
ÚTERÝ - 27. 4. - čJ - str. 106 - procvičujeme vzor MUŽ, samostatně cv. 5, 6, 7, 8
- vypracovat str. 106, cv. 9
Matematika - str. 8 , cv. 7, 8, 9, 10 - samostatně
- vypracovat str. 8, cv. 11
STŘEDA - 28. 4. Čj - procvičování - str. 107 , cv. 10 - pročíst, zopakovat
- vypracovat - str. 107, cv. 11
Matematika - str. 8, cv. 12, 13, - samostatně, str. 9, cv. 14, 15- prostudovat
- vypracovat str. 9, cv. 16 - slovní úloha

ČTVRTEK 29. 4. Čj - str. 107, cv. 12 - samostatně - procvičování
- vypracovat str. 107, cv. 13- doplňovačka
Matematika - str. 9, cv. 17, 18, 20 - samostatně
- vypracovat str. 9, cv. 19- dělení se zbytkem
PÁTEK - 30. 4. čj - str. 108 - vzor STROJ - NEŽIVOTNÝ - opsat do sešitu skloňování vzoru
- vypracovat - vyskloňuj slovo ČTVEREC - podle vzoru - sleduj koncovky
Matematika - - online - str. 10 - ROVNOBĚŽNÍKY - zapiš do sešitu Geometrie - růžový rámeček - ČTYŘÚHELNÍK, KTERÝ MÁ KAŽDÉ DVĚ PROTĚJŠÍ STRANY ROVNOBĚŽNÉ, SE NAZÝVÁ ROVNOBĚŽNÍK.
Pokus se jeden narýsovat
ČÍTANKA - NAUČIT - K. J. Erben - POLEDNICE

 


TÝDEN 12.4 - 16.4.
Pondělí 12.4. - Čj - procvičujeme podstatná jména rodu mužského - vzor PÁN - str. 97 - pročíst růžový rámeček - zopakovat si
- vypracovat str. 97, cv. 4 - důkladně si přečti zadání
Matematika - str. 51 OBVOD OBDÉLNÍKU - sešit geometrie - zapiš si
OBVOD OBDÉLNÍKU - OPIŠ SI RŮŽOVÝ RÁMEČEK a vzorec o = a+b+a+b
o = 2 x a+ 2x b
o= 2 x (a + b)
- vypracuj cv. 2, str 51 a nezapomeň napsat vzoreček podle kterého budeš počítat
Úterý 13. 4. Čj - pokračujeme v procvičování - str. 98, cv. 6, 7 - ústně, samostatně
- vypracovat str. 98, cv. 5 - opět si přečti nejdříve zadání, věty tvořit nemusíte
Matematika - str. 52 OBVOD ČTVERCE - OPĚT SEŠIT GEOMETRIE - opsat růžové rámečky VZOREC O = 4 X a - PAMATOVAT
- vypracovat str. 52, cv. 2 - narýsovat a vypočítat obvod

Středa 14. 4. - Čj - pokračujeme na str. 98 , cv. 8a - samostatně ústně procvičit
- vypracovat - str. 98, cv. 8b
Matematika - PROCVIČOVÁNÍ - str. 53 , cv. 1, 2, 3, 4 -samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 5
Čtvrtek - 15. 4. Čj - str. 99 - procvičování cv. 10 - samostatně - tvoř správné tvary slova v daném řádku a pádu
- vypracovat - str.99, cv. 9 - slova v závorkách dej do správného tvaru (pádu)
Matematika - str. 53 - procvičování cv. 7, 8, 9, 10, 11 - samostatně
- vypracovat str. 53, cv. 6 - písemné dělení - musí být postup - sepisování číslic
Pátek - - 16. 4. Čj - str. 99,
-n vypracovat cv. 11 - vypiš ze cvičení tučná slova - doplň správné i/y a urči rod a vzor
Matematika - vypracovat str. 54, cv. 12 - písemné násobení - nezapomeň na správné sepisování
V pondělí si rozdáme učebnici 3. díl

ČÍTANKA - STR. 88 - 91

TÝDEN 6. 4. – 9. 4.


Úterý - 6. 4. – Čj – VZORY RODU MUŽSKÉHO – str. 95 – opakování – přečti si cv. 1, zopakuj si určování – rod (nezapomeň v rodě mužském na životnost), číslo, pád
vypracovat str. 95, cv. 1b – tučně vytištěná slova, urči – rod, číslo, pád
Matematika – JEDNOTKY OBJEMU . str. 47 – připomeň – růžový rámeček, samostatně cv. 1,2,3,4
vypracovat str. 47, cv. 5,6
Středa – 7. 4. – Čj – na str. 96 si opiš do sešitu skloňování vzoru – PÁN
vypracuj u cv. 1 – u modře vytištěných slov urči ROD A ŽIVOTNOST
Matematika – pokračuj na str. 47
vypracuj cv. 7 – písemné odčítání + zkoušky (nezapomeň na úpravu)
ČTVRTEK – 8. 4. – Čj – str. 95, cv. 2 – ústně
vypracovat str. 95, cv. 3
Matematika – str. 48 – JEDNOTKY ČASU – zopakuj si samostatně cv. 1,2,3,4,5,6
vypracovat str. 48, cv. 7
Pátek 9. 4. – Čj – str. 97, zopakuj si růžový rámeček
vypracovat str. 97, cv. 3a
Matematika – online hodina – ÚTVARY SOUMĚRNÉ PODLE OSY , str 49
ČÍTANKA - NÁŠ JENÍČEK MASO NERAD - Josef Kainar
PĚT BÁJEČNÝCH STRÝČKŮ - František Nepil - oboje přečíst a zapsat do sešitu čtení

 


VLASTIVĚDA

Ahoj čtvrťáci,

přeji Vám do nového roku hodně štěstí a zdraví, doufám, se brzy setkáme zase ve škole.
Před Vánocemi jsme probrali vodstvo ČR.
Zápis do sešitu:
Jezera
- přírodně vzniklé vodní nádrže
- jsou pozůstatkem činnosti ledovců
- Čertovo jezero, Černé jezero
- jezera v podzemí Moravského krasu
Rybníky
- umělé vodní nádrže vybudované člověkem
- chov ryb
- Jakub Krčín z Jelčan
- Rožmberk, Svět, Bezdrev, Hejtman
Přehradní nádrže
- vybudovány na řekách, přehrazují vodní tok a zadržují vodu
- chrání okolí řeky před povodněmi
- vodní elektrárny (vyrábí se zde elektrický proud)
- zásobárna pitné vody
Lipno, Orlík, Slapy - na Vltavě
nádrž Želivka- na Želivce, pitná voda pro Prahu
nádrž Nechranice- na Ohři
Dalešice- na řece Jihlava
Některé přehrady bývají využívány k rekreaci.
Zápis mi nemusíte posílat, pouze vypracovaný pracovní list.
Tento týden se budeme učit o vzniku měst.
Zápis do sešitu:
VZNIK A VÝVOJ MĚST

- nejstarší města začala vznikat již od 11. století
- města vznikala na křižovatkách obchodních cest, při řekách
města královská- zakládal panovník

města poddanská- zakládal šlechtic

města horní- těžba rudy
města věnná- daroval panovník věnem
Kutná Hora- těžba stříbra
Města byla obehnána hradbami, domy dřevěné, později kamenné.
Nebo můžete poslat na mail bernardova.alena@seznam.cz
Mějte se moc hezky a opatrujte se.

 


FOTOGRAFIE DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

Můj nejlepší zvířecí mazlíčekMůj nejlepší zvířecí mazlíček

NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy