logotyp

7.A Učivo

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ


Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN26. - 30. 9.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Mluvení - přítomný prostý čas, především otázky a odpovědi; prac. seš. str. 7, prac. list

 • Tázací zájmena; uč. str. 9, prac. seš. 7

 • Poslech - "Child stars"; uč. str. 9
DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 • 22. 9. AJ - prac. seš. str. 5 včetně kontroly, na 27. 9.

 • 27. 9. AJ - prac. seš. str. 7/cv. 9, 10, na 29. 9.

 • 29. 9. AJ - prac. seš. str. 7/cv. 12, 13, na 3. 10.
PROCVIČOVÁNÍ 
KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou kontrola prac. seš. str. 3, 4, 5

 • Pod tabuĺkou slovní zásoba Filmy

 • Pod tabulkou kontrola uč. str. 9/cv. 10, 12
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily nůžky a lepidlo.

 • VELICE PROSÍM RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST DAROVAT PAPÍRY NA TISK A KOPÍROVÁNÍ MATERIÁLŮ, O TUTO POTŘEBNOU POMOC. SAMI TAK PŘISPĚJETE K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ VÝUKY, KTERÁ BUDE OBOHACENA I JINÝMI MATERIÁLY. UVÍTÁM I PAPÍRY Z JEDNÉ STRANY POTIŠTĚNÉ, PŘIČEMŽ DANOU POTIŠTĚNOU STRANOU BUDEME VŽDY PRACOVNÍ LIST LEPIT DO SEŠITU (A PŮVODNÍ TISK TAK NEBUDE VIDĚT).

NÁSTĚNKA


Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy