logotyp

9.A Distanční výuka

Český jazyk

Ahoj deváťáci,


jsem tady se slíbenými úkoly. O většině víte, všechny je vypracujte, kontrola bude v pondělí, buď on-line nebo mailem.

Pracovní sešit - s. 5/ cv. 1 (s-, z- vz-), s. 6/cv. 2, s 6/ cv. 1, 2

Větný rozbor

Starý pán zvedl sluchátko telefonu a zazněl známý hlas, který mu celou válku chyběl, ba uslyšel i průpovídku o slepičce, jak snesla vajíčko.

Urči:
1. Počet vět, VH, VV
2. Poměry mezi VH, druhy VV
3. Větné členy: pán, sluchátko, telefonu, známý, mu, válku, chyběl, o slepičce, vajíčko
4. Slovní druhy - v celém souvětí
5. Mluvnické kategorie - vajíčko, chyběl
6. Vypiš slovesa, urči vid a napiš sloveso opačného vidu
O starém pánovi jsme četli - napiš autora a název povídky.

Zhlédni film Smrt krásných srnců (na motivy povídek Oty Pavla). Do čtenářského deníku napiš:
1. Stručný obsah
2. Hlavní postavy
3. Jednu si vyber a stručně charakterizuj
4. Nejzajímavější scéna a proč
5. Líbil se mi film co se mi líbilo?

V případě potřeby, dotazu mě můžete kontaktovat na školním mailu souckova@zs-zasmuky.cz, nebo na mobilu 774331744.
Český jazyk

Ahoj deváťáci,


jsem tady se slíbenými úkoly. O většině víte, všechny je vypracujte, kontrola bude v pondělí, buď online nebo mailem.

Pracovní sešit - s. 5/ cv. 1 (s-, z- vz-), s. 6/cv. 2, s 6/ cv. 1, 2

Větný rozbor

Starý pán zvedl sluchátko telefonu a zazněl známý hlas, který mu celou válku chyběl, ba uslyšel i průpovídku o slepičce, jak snesla vajíčko.

Urči:
1. Počet vět, VH, VV
2. Poměry mezi VH, druhy VV
3. Větné členy: pán, sluchátko, telefonu, známý, mu, válku, chyběl, o slepičce, vajíčko
4. Slovní druhy - v celém souvětí
5. Mluvnické kategorie - vajíčko, chyběl
6. Vypiš slovesa, urči vid a napiš sloveso opačného vidu
O starém pánovi jsme četli - napiš autora a název povídky.

Zhlédni film Smrt krásných srnců (na motivy povídek Oty Pavla). Do čtenářského deníku napiš:
1. Stručný obsah
2. Hlavní postavy
3. Jednu si vyber a stručně charakterizuj
4. Nejzajímavější scéna a proč
5. Líbil se mi film, co se mi líbilo?

V případě potřeby, dotazu mě můžete kontaktovat na školním mailu <souckova@zs-zasmuky.cz>                              nebo na mobilu 774331744.

 
 
 

DĚJEPIS ČSR- hospodářství, politika, sociální systém, kultura     str. 24,25,44,45,46,47


1920 - demokratická ústava

mnoho politických stran - vytváření koaličních vlád

společenské a sportovní organizace ( Sokol, Orel, Junák, Česk. červený kříž……)

ministr zahraničí - Edvard Beneš : spojenectví s F

                                                       zapojit ČSR do evropské a světové politiky

                                                       ČSR musí odolat vlivu germánskému a ruskému

                                                       účastnit se práce ve Společnosti národů

1921 - smlouva o vojenské a hospodářské pomoci - Malá dohoda ( ČSR, Rumunsko, Jugoslávie)

Čechy, Morava, Slezsko -hospodářsky vyspělé

Slovensko, Podkarpatská Rus -zaostalé

cíl: obnovit válkou zničené hospodářství a vyrovnat hospodářství Slovenska a Podkarpatské Rusi

pozemková reforma - půda nad 250 hektarů vykoupena pro bezzemky a střední zemědělce

československá koruna

mnoho vyspělých závodů: Baťa, Škoda, Tatra, ČKD,Praga…..

zavádění plynu a elektřiny

sociální systém - osmihodinová prac. doba, nemocenské pojištění, orgány bezpečnosti práce

vzdělání pro všechny národy

film, rozhlas, divadlo, sport

kubismus- styl architektury


youtube: Hledání ztraceného času - Sokolská kronika 1

               Dějiny udatného českého národa - Československo, rozvoj průmyslu

               Dějiny……………………………….- Kultura v meziválečném ČeskoslovenskuDĚJEPIS Velká hospodářská krize


1919 - 1920 - rychlý rozvoj hospodářství v USA

vláda prodává lidem dluhopisy - akcie ( cenné papíry )

s akciemi se obchoduje na burze

říjen 1929 - klesla cena akcií na burze v New Yorku -  krach na burze - černý čtvrtek

důsledky krize:

omezení výroby

nezaměstnanost ( v USA 30 mil.)

pokles koupěschopnosti lidí

pokles životní úrovně

pokles bezpečnosti

sebevraždy

růst nespokojenosti - stávky, demonstrace, hladové pochody

komunisté a fašisté nabízejí rychlá řešení a tak získávají členy


Řešení:

N - zbrojní průmysl

VB - omezení dovozu

USA - Nový úděl ( dozor státu nad bankami, financování staveb, výkup přebytků od zemědělců)

 

DĚJEPIS Vznik fašismu a nacismu


Itálie - Mussolini v čele fašistické strany- 1922 - pochod na Řím a provedl státní převrat (puč)

           stal se vůdcem, zavedl diktaturu, byl vzorem pro A. Hitlera

Německo - Adolf Hitler v čele nacionálních socialistů ( nacistů)

               nabízel rychlá řešení krize, obnovu Německa jako velmoci, hájil národní zájmy Němců jako nadřazené rasy

viníci: Židé, komunisté, demokrati a versaillské smlouvy

1923 - pokus o puč - uvězněn, ve vězení napsal knihu Mein Kampf( plány o ovládnutí světa,rozdělení lidí na nadřazené a podřadné rasy)

1933 - Hitler kancléřem ( zapálení Říšského sněmu)

1934 -Hitler vůdcem - diktátorem ( totalita, zákaz politických stran mimo nacistů, zákaz odborů, cenzura zavedena, rozpušťen Říšský sněm, odpůrci vězněni a posíláni do koncentračních táborů)

1934 - Noc dlouhých nožů( oddíly SS X SA)

tajná policie - gestapo

masová propaganda nacismu

kult osobnosti Hitlera

nacisté kontrolují školy, vědu, umění, kulturu, sport

Hitlerova mládež

protižidovské norimberské zákony

1938 - Křišťálová noc ( pogromy proti Židům)

Německo zavedlo všeobecnou brannou povinnost, obsadilo demilitarizované Porýní, vystoupilo ze Společnosti národů = příprava na válku

DĚJEPIS


Boj o demokracii v ČSR, fašismus na postupu


1932 - 1933 hospodářská krize v ČSR ( 1 mil. nezaměstnaných ) stávky, demonstrace

české pohraničí - Sudety ( Němci )

Sudetoněmecká Henleinova strana ( Konrád Henlein pomáhal Hitlerovi rozbít ČSR zevnitř, požadoval autonomii pohraničí, Hitlerova ,, pátá kolona”

Slovensko - Hlinkova lidová strana ( požadují autonomii Slovenska)


1935 - demokratické volby ( zvítězila Sudetoněmecká strana - ⅔ Němců ji volilo )

        -TGM odstoupil

        -prezidentem zvolen Edvard Beneš = zvítězila( prozatím) demokracie

spojenecké smlouva: Malá dohoda

spojenecká smlouva mezi ČSR, SSSR, F

1935 - sjezd nacistů v Norimberku -  Norimberské protižidovské zákony

1936 - N se připravuje na útok proti ČSR s využitím páté kolony( Henleinovy strany)

1937 -pohřeb  TGM                                 

youtube: Historie cs - Světová hospodářská krize(32.min.17.s-33.min.29s), Historie cs - Domů do Říše aneb Sudety bez Čechů(6.min.40.s-8.min.20.s), Hledání ztraceného času - Loučení s TGM(2.min.14.s-7.min.17.s), E. Beneš zvolen prezidentem Československé republiky(28.s-2.min.5.s) 1.Kdo štval horníky ke stávce v Mostě?(2) 2.Kolik horníků stávkovalo? 3.Jaké měli heslo? 4.Na koho se hlavně zaměřila Sudetoněmecká strana? 5.Jaký odkaz Masaryka splníme? 6.Jak jej Beneš nazývá? 7.Kdo kráčel hned za rakví?(2) 8.Na čem vezena rakev? 9.Kdy přesně zvolen E. Beneš prezidentem? 10.Kolik hlasů získal?

NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy