logotyp

Budoucí prvňáčci 2023/2024

Seznam přijatých žáků do 1. třídy

Seznam přijatých žáků do 1. třídySeznam přijatých žáků do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku- Ukrajina

Zápis do prvního ročníku- UkrajinaZápis do prvního ročníku- Ukrajina

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky
pro školní rok 2023/2024
proběhne  podle § 36,37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v měsíci dubnu 2023

Zápis pro školní rok 2023/2024 je určen dětem, které se narodily od 1.9. 2016 do 31.8. 2017.
Zápis je také povinný pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
V případě nemoci je možné domluvit náhradní termín ( tel: 321 796 236 tel: 604 201 414)
Pokud máte potomka, který dosáhne šesti let až po 1.9. 2023, může zápis rovněž absolvovat, ale je nutné mít doporučení z pedagogicko psychologické poradny (PPP).
V případě, že máte pocit, že vaše dítě je již připraveno na školní docházku, přestože šest let mu bude až po 31.12. 2023, je nutné přinést k zápisu nejen doporučení z PPP, ale také od pediatra.

Co s sebou potřebujete k zápisu
K zápisu si nezapomeňte připravit veškeré potřebné dokumenty:
Rodný list dítěte
Váš občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, tak vyjádření z PPP , od pediatra
( tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy: www.zs-zasmuky.cz

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon). Další informace poskytne ředitelství školy: 321 796 236, 604 201 414V zásmukách 20.3.2023                         Mgr. Alena Bernardová

Co by mělo umět dítě, které jde 1. září do školy

 

 • mělo by správně vyslovovat všechny hlásky
 • mělo by umět poslouchat pozorně pohádku nebo jiný text a jednoduše vyprávět obsah
 • mělo by umět reagovat i na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
 • mělo by být schopné pracovat samostatně ve skupině dětí, jak je zvyklé v mateřské škole nebo v zájmovém kroužku
 • mělo by vydržet sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a být schopné práci ukončit
 • mělo by vědět, jak se jmenuje, kde bydlí, kolik mu je let, znát dny v týdnu
 • mělo by hrát jednoduché hry- domino, pexeso, člověče nezlob se, skládat puzzle
 • mělo by počítat do pěti
 • mělo by umět držet správně tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačil, kreslil tak, aby tužka lehce klouzala lehce po papíře
 • mělo by vystřihovat jednoduché tvary
 • mělo by být samostatné v oblékání, umět si zapnout knoflíky, zavázat tkaničky, samostatně dodržovat hygienu, umýt si ruce, samostatně se najíst příborem
 • mělo by být dost velké, aby uneslo tašku, která i v první třídě může vážit kolem 3-4 kilogramů
 • mělo by umět pozdravit, poprosit, poděkovat 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů v době od 1.4. do 30.4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Konkrétní termín stanovila ředitelka ZŠ takto:

Termín zápisu: 21. 4. 2023 od 13 do 17 hodin v budově Základní škola Zásmuky, okres Kolín.

 

Věk dítěte: povinně: 6 let v době od 1.9. 2022 do 31.8. 2023 platí pro dítě narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017

Pro děti s odkladem povinné školní docházky v roce 2022: zákonní zástupci přijdou znovu.

Výjimečně: 5 let k 31.8. 2023, pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření.

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1.9. do 31.12. 2023 , zákonný zástupce doloží doporučení školského poradenského zařízení ( PPP nebo SPC).

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1.1. do 30.6. 2024, zákonný zástupce doloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte.


Postup zákonných zástupců:

1. Žádost o přijetí je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. třídy na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí je možné si převzít v MŠ Zásmuky, MŠ Vavřinec, MŠ Dolní Chvatliny.(formuláře budou k dispozici od 30.3. 2023)

Žádost o přijetí je možné vyplnit na místě při zápisu.

2. Zákonný zástupce se dostaví osobně 21.4. 2023 v době od 13 do 17 hodin do školy.

3. Zákonný zástupce předá:

a) vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí

b)předá kopii rodného listu dítěte a další dokumenty ( rozhodnutí soudu, zdrav. posudek apod.)

c) předloží občanský průkaz zákonného zástupce

d) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole

 

Zápis se bude skládat ze dvou částí:

Formální ( vyplnění dokumentů) a v případě souhlasu zákonných zástupců ještě z pohovoru s paní učitelkou

Ředitelka stanovila tato kritéria do 1. ročníku:

 • děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti
 • ostatní děti do naplnění kapacity školy
 • otevíráme třídy 1.A a 1.B

 

Informace k odkladu:

 • Není-li dítě po dosažení šestého věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky.
 •  K žádosti je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve (minimálně 2 měsíce předem), aby doporučení bylo možno doložit u zápisu
  Žádost o odklad musí být podána osobně ve škole v době zápisu, tedy v období 1.-30.4. 2023.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit ve stejném termínu:

 

1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení
2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa Upozornění: Děti narozené po 1.9. 2017 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko- psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného lékaře. Toto potvrzení rodiče předloží nejpozději do konce dubna 2023.

 

Děkujeme, že jste si pro vaše dítě vybrali naši školu.

  

V Zásmukách 20.3.2023 

Mgr. Alena Bernardová

      Ředitelka školy

Setkání rodičů budoucích prvňáčků

Ve středu 15.2. 2023 proběhne ve škole od 16 hodin setkání rodičů budoucích prvňáčků.

Sejdeme se v prvním patře třída 1.A


Program:

Informace k zápisu

Škola nanečisto

Školní zralost

Odklad povinné školní docházky

 

Přítomny budou paní učitelky:
Zuzana Literová, Jana Jarošová, Hana Škarková, Lucie Šebková

V případě zájmu potvrďte, prosím, svoji účast na telefonním čísle 604201414, nebo mailem bernardova.alena@seznam.cz

Uveďte, prosím svoje jméno a příjmení a jméno a příjmení dítěte.

 

Budeme se těšit!

 

Alena Bernardová

ředitelka

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče Desatero pro rodiče

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy