logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: čtvrtek,pátek 7.00 -7.30.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče.
V pondělí si děti vyzvednu před školou v 7.15. u hlavního vchodu u rybiček. Testování bude probíhat 1x týdně vždy v pondělí. Prosím o dodržení uvedeného času.


PREZENČNÍ VÝUKA  14.6. - 18.6. Domácí úkoly
Pondělí
14.6.
Společná četba Kotě z Kocourkova. Děti si čtou doma ze své knížky dle vlastního výběru (každý den 1-2 stránky). Na zítra si děti přinesou svoji knížku.
Písemný úkol matematika str.56/3 děti provedou zápis slovní úlohy, úlohu znázorní a pomocí rovnice vypočítají a napíší odpověď.

Úterý 15.6.
Společná četba Kotě z Kocourkova. Děti si čtou doma ze své knížky (1-2 stránky).  Procvičování diktátů slov a vět.
Písemný úkol ze psaní - domácí sešit vypiš 10 slov str.60/3
Matematika - pamětné procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.
Středa 16.6.
Společná četba Kotě z Kocourkova. Děti si čtou doma ze své knížky dle vlastního výběru (každý den 1-2 stránky)
Písemný úkol z matematiky str.59/1
Procvičování pamětného počítání do 20 bez přechodu desítky. Procvičování přepisu, diktátu vět. Tyto úkoly si děti píší do svých cvičných sešitů.
Čtvrtek 17.6.
Společná četba Kotě z Kocourkova. Děti si čtou doma ze své knížky dle vlastního výběru (každý den 1-2 stránky)
Písemný úkol ze psaní 2x se děti podepíší (jméno a příjmení) psacím písmem.
Procvičování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky. Řešení slovních úloh.
Pátek 18.6.
Společná četba Kotě z Kocourkova. Děti si čtou doma ze své knížky dle vlastního výběru (každý den 1-2 stránky).
Procvičování psaní diktátů slov a vět, pamětné počítání v oboru do 20 bez přechodu desítky. Řešení slovních úloh.


Týdenní plán

 Týdenní plán 14.6. - 18.6.


Veselá abeceda -
Procvičování plynulého čtení s porozuměním. Společná četba Kotě z Kocourkova - ve škole, doma kniha dle vlastního výběru.
                            


Psaní - Opis,přepis a diktát slov a vět.
                              

Matematika - Procvičování sčítání a odčítání do 20. Pamětné počítání do 20 bez přechodu desítky.  Řešení slovních úloh.
                                 (Matematika 3 str.56-60)

Prvouka - V létě- Léto na zahradě. Léto v lese.
                                 (Já a můj svět str.75-76)
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy