logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny: středa 13.45-14.30 (po telefonické domluvě)

Informace pro rodiče

Angličtina hrou I. (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtiny Smějící se

Head and shoulders - další "cute" vide


TV (31.5.) - děti půjdou na tělesnou výchovu na šklní hřiště. Prosím, aby měly sportovní obuv (botasky).

2.6. Pohádkový les


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 29.5. - 2.6.2023
Rodiče dětí, které nejsou ve škole, sledují hlavně tematický plán (viz níže).

Pondělí 29.5.     domácí písemný úkol  matematika str.45/1 (jeden sloupec)
Pojďme si číst -  str.52. Vyrobte ,prosím, s dětmi kartičky se slabikami bě,pě,vě,mě.
Já a můj svět- 
  str.70. Naučit se pohádku Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort (vyprávění svými slovy)

Matematika -   str.44
Úterý 30.5.     domácí písemný úkol psaní str.53/3 oprav 2 věty
Pojďme si číst - str.53. Skládání slov a vět. Procvičujeme přepisy a opisy vět a diktáty vět.
Matematika -  str.44,46. Práce s kartičkami - čísla 11-20, tvoření slovních úloh.
Středa 31.5.    domácí  úkol matematika str.47/2
Pojďme si číst - str. 54, skládání slov  a jednoduchých vět.
Matematika -  str.47,48, tvoření příkladů a úloh o něco více, o něco méně. 

Čtvrtek 1.6.    domácí písemný úkol český jazyk  str.54/4 , budeme mít matematiku, prosím, aby ji děti měly s sebou.
Pojďme si číst - str. 55. Nutné pro psaní diktátů.
Já a můj svět -  str.71 Opakování

Pátek 2.6.     POHÁDKOVÝ LES
Pojďme si číst  - str.
Matematika -   procvičovat sšítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.


Nutné číst i si vyprávět obsah daného textu, skládat i počítat o víkendu (každý den, zejména v neděli). Trénujeme diktát písmen, diktát vět, opis a přepis slov a vět.


Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 29.5. - 2.6.2023,
 
ČESKÝ JAZYK -  Nácvik čtení slov se slabikami bě,pě,vě. Nácvik psaní písmene E a slov se slabikami bě,pě,vě. Opisy a přepisy a diktáty vět.
              Pojďme si číst str.52-55, Cviky 4 str.14, Písanka 5 str.17-19


MATEMATIKA - Nácvik psaní čísel 19,20, rozklad čísel 19,20 .Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy.
                Matematika 3 str.45-49


PRVOUKA -Člověk ve společnosti: Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Opakování.
               Já a můj svět str.70,71
              
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

16.5. a 17.5. úterý a středa bude probíhat focení na škole

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy