logotyp

I.A

        Cartoon Owl Clip Art
Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách třídy 1.A, kde se budete pravidelně dozvídat informace o aktuálních zprávách týkajících se naší třídy.

Třídní učitelka Ing. Mgr. Jana Jarošová

kontakt: jarosova@zs-zasmuky.cz

konzultační hodiny:

Informace pro rodiče

Angličtina hrou I. (důležité informace a pokyny, obsah lekcí, domácí úkoly)  desky na AJ
Video ukázka z lekce angličtiny Smějící se

Head and shoulders - další "cute" video Usmívající se

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí mě, prosím, kontaktujte o absenci dítěte a domluvíme se na předání sešitů. Děkuji.


Dne 19.4. se koná od 15.30 konzultační třídní schůzka (projednáme zejména prospěch a chování)


DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 6.2. - 10.2.2023
Rodiče dětí, které nejsou ve škole, sledují hlavně tematický plán (viz níže).

Pondělí 6.2.       Ředitelské volno (opakujte čtení, psaní)  domácí písemný úkol  matematika
Veselá abeceda -  procvičování čtení, skládání, opis, přepis vět
Já a můj svět- 
 

Matematika - procvičení pamětného sčítání v oboru do 7, jednoduché slovní úlohy
Úterý 7.2.   domácí písemný úkol psaní - domácí sešit str.61 přepiš hádanku 1
Veselá abeceda - str.62, skládání slov a vět, 
Matematika -  procvičení pamětného sčítání do 8, práce s kartičkami
Středa 8.2.    domácí  úkol matematika - pamětné počítání do 8 ústní formou, písemný úkol není
Veselá abeceda - str. 63, skládání slov a jednoduchých vět.
Matematika -  dopočítávání, řešení jednoduchých slovních úloh,

Čtvrtek 9.2.    domácí písemný úkol psaní str.64 - přepiš první a druhou větu
Veselá abeceda - str. 64. Skládání slov a vět.
Já a můj svět -   Na jaře str.44-46 poznat rostliny, zvířata, umět vyprávět, jaké je počasí a jak se změnila příroda na jaře

Pátek 10.2.   
Veselá abeceda  - pracovní list na procvičení čtení dvojhlásky ou,au
Matematika -
procvičování pamětného počítání do 8, dopočítávání

Nutné číst, skládat i počítat o víkendu (každý den, zejména v neděli). Trénujeme diktát písmen, diktát slov, opis a přepis slov a vět.

Vystřihněte písmena ž,Ž,f,F,ř.Ř.

Každý pátek podepište, prosím, malý notýsek a žákovskou knížku (modrý notýsek)!
 
 
      

ROZVRH HODIN 1.A

 

1.

2.

3.

4.

 

 

PO

 ČJ

MA

     PRV

      

      ČJ

 

7.35 – 11.10

ÚT

   

      ČJ

 

MA

     ČJ

 

      HV

 

 

 

ST

ČJ

MA

     ČJ

 

      TV

 

 

ČT

 

     ČJ

     PRV

     VV

      ČJ

 

 

TV

ČJ

     MA

      PČ

 

 

 

 


Týdenní plán

TÝDENNÍ  PLÁN     Týden 7.2. - 10.2.2023
 
ČESKÝ JAZYK - Nácvik čtení a psaní slov s dvojhláskou ou. Nácvik psaní písmen O,A, psaní  slov a vět.
              Veselá abeceda str.62-64, Cviky 3 str.20, Písanka 3 str.6-8


MATEMATIKA - Sčítání a odčítání v oboru do 8, jednoduché slovní úlohy.
               Matematika 2.díl str.38-41


PRVOUKA - Na jaře - Okénko do jarní přírody
               Já a můj svět str.44-46
              
                 


 

Školní řád


Školní řád k prostudování naleznete zde.

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Ředitelské volno v pondělí 6.2. z technických důvodů

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 20. 2. - 26. 2. 2023

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy