logotyp

III.A

MILÍ RODIČE A ŽÁCI VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY

LENKA KREJČOVÁ - email: krejcova@zs-zasmuky.cz
konzultační hodiny: 

Školní rok 2021-2022 začíná 1.září 2021 (středa).
1.září budeme mít 1 vyučovací hodinu (do 8.20). Vzít s sebou: sáček s přezůvkami.


POMŮCKY POTŘEBNÉ DO 3. ROČNÍKU
sešit č. 520.....1 ks
         č. 523.....7 ks
         č. 524.....2 ks
         č. 5110...1 ks
notový sešit ...1 ks
čtvrtky A3.......20 ks
             A4.......30 ks
Aj - 2x sešit 544 (na slovíčka sešit  v tvrdých deskách)


Na VV, Pč, TV stejné jako do 2. ročníku.

 
Vv + Pč - barevné papíry, tempery, vodovky, štětce, paleta, kelímek,   ubrus, fixy, nůžky, lepidlo, měkké tužky, modelína, pastelky,
30ks velkých a 10 ks malých čtvrtek

Další pomůcky: kružítko, tužky na náčrtek, mikrotužka na rýsování, pero, guma, obaly na učebnice i sešity, pravítko, trojúhelník s ryskou, propisovací folie, ořezávátko, kalkulačka, blok na pomocné výpočty, v sáčku oděv na Tv

NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradníUpozornění pro rodiče.

Vážení rodiče, prosím o součinnost při předávání mailových adres.
Vzhledem k tomu, že probíhá vyučování distanční formou, předejte, prosím třídním učitelům mailové adresy (stačí jednoho zákonného zástupce), abyste mohli být informováni o prospěchu a plnění zadaných úkolů v distanční výuce žáků.
Poskytnutím mailové adresy třídnímu učiteli vyjadřujete souhlas, aby Vaše mailová adresa byla poskytnuta vyučujícím v daném ročníku. Vyučující Vás budou informovat o hodnocení Vašeho dítěte v distanční výuce.
Děkuji za vstřícnost, ředitelka ZŠ. 
       ROZVRH HODIN na školní rok 2021/2022
 3.A

Vstup do budovy12345   
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:05   
Pondělí        
Úterý        
Středa      
Čtvrtek        
Pátek               

vyučující jednotlivých předmětů:


Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 27.10. a pátek 29. října 2021
Vánoční začínají ve čtvrtek 23. 12.2021   a končí v neděli 2. ledna 2022
   Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v pondělí 31.1.2022

pololetní pátek 4. února 2022
Jarní 14. - 20. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1.7. - středa 31. 8. 2022

 


Nová pravidla: zapomenutí žákovské knížky  .....  2 kázeňské body

                                ztráta žákovské knížky  .....  důtka ředitelky školy


Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

Vážení zákonní zástupci, děvčata a kluci, sejdeme se v pondělí 12.4. ve škole. Všichni se na vás, děti, už těší. Společnými silami zvládneme pondělní příchod do školy. Paní učitelky vám všechno podrobně vysvětlí. Těšíme se na váš návrat do školních lavic.

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

NÁSTĚNKA

Od 1.7. do 31.8. Prázdniny
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy