logotyp

III.B

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 Matematika 
 
DĚLENÍ SE ZBYTKEM : 2,3
4,5,6,7,8,9 - shrnutí
násobení a dělení mimo obor násobilek - násobení násobků deseti, dělení 2,3,4,5,6,7,8,9,10,
násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 Geometrie: 
porovnávání úseček - shodné úsečky, osa úsečky
 
3.díl, učebnice, str. do 27

 Český JazykVyjmenovaná slova po b, l, m,
p ,s ,V- vy,vysoký, vydra,výr, zvykat,žvýkat, výt, výskat, předpona vy/vý
SLOVESA - osoba, číslo, čas
Podst. jména - rod, číslo, pád
- stále procvičovat
Sloh: popis věci
 uč. do str. 109
prac. sešit II,do
str. 15

Anglický Jazyk

      
Unit 8 My Room
it´s/ it isn´t

Pondělí - Jsem z 1.A na výletě.
Samostatná práce dle vlastních možností str. 53-57
                
Středa - str. 53-55 (I´m, I´ve got)

Pátek - str. 56-57

Domácí úkol: str. 21-22

Následující týden test Unit 8

Dne 27.3. jsem zavedla způsob výuky pouze v angličtině. Je to to nejlepší, co mohu pro děti udělat. Česky se mnou mohou komunikovat prostřednictvím mazací tabulky a posledních pět minut. 

Pomůcky: sešit, slovníček, pracovní učebnice, portfolio s pracovními listy a kartičkami 


 Prvouka

Svět kolem nás

ŽIVOČICHOVÉ
- společné znaky živočiců
- stavba těla živočichů
 Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.


učebnice strana 58-59
STAVBA TĚLA ŽIVOČICHŮ









NÁSTĚNKA

V pondělí a úterý 13-14.5.
Probíhá focení tříd

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy