logotyp

IV.B

Karanténa třídy 4B

Dopis pro rodiče ZŠ ZásmukyDopis pro rodiče ZŠ Zásmuky

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka


Angličtina 3. - 4. ročník - fotogalerie a videa - skupina L. Šebkové


INFORMACE K VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NAJDETE NA TÉTO STRÁNCE DOLEVÁŽENÍ RODIČE,  MILÍ ŽÁCI,
VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY.


Třídní učitelka - Mgr. Bohumila Nováková
email: novakova@zs-zasmuky.cz
kontakt: 606 694 146
Pro ranní omluvy žáků prosím využívejte sms.

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):

pátek  -  10 : 30 - 11 : 10 hodin


Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 27.10. a pátek 29. 10. 2021
Vánoční začínají ve čtvrtek 23. 12. 2021   a končí v neděli 2. 1. 2022
  
Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v pondělí 31.1.2022


Pololetní pátek 4. února 2022
Jarní 14. - 20. února 2022
Velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní pátek 1.7. - středa 31. 8. 2022


Rozvrh 4. B pro školní rok 2021/2022


Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíČj MVL  VvVv    
ÚterýČj  MAJ  PřvČj    
StředaTV  Čj MPč HV  
ČtvrtekČj/Aj Čj/Aj  PřvČj    
PátekČj VL Aj TV  
NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradníANGLICKÝ JAZYK - ING. JANA JAROLÍMKOVÁ


Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese jarolimkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                               Ing. Jana Jarolímková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 6. - 10.12.
NÁPLŇ VÝUKY
 • Reálie Kenya - uč.str.32/33, workbook str.26
 • Hmyz (+nepravidelné množné číslo: "mosquitoes", "butterflies"); učebnice str. 30, Workbook str. 24 Zápis slovíček do slovníčku.
 •  
 • Otázka "What is this/that?" a "What are these/those?" s odpovědí; učebnice str. 31, prac. sešit str. 25
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • Příprava na testík ze slovíček (9.12.) - lekce 3
 • Procvičovat ukazovací zájmena "this, that, these, those"!!!(viz procvičování níže)
PROCVIČOVÁNÍ 
 • KE STAŽENÍ
 • Pod tabulkou naskenované strany pracovního sešitu (1. lekce)
 •  
 • Pod tabulkou abeceda ve dvou provedeních
 •  
 • Na tomto odkazu si můžete stáhnout poslech k učebnici
 •  
 • Pod touto tabulkou slovní zásoba "Pokyny"
 •  
 • Pod tabulkou slovní zásoba "Čas"
 •  
 • Pod tabulkou naskenovány další strany pracovního sešitu (2. lekce)
 •  
 • Pod tabulkou slovní zásoba "Slovesa denní rutiny" 1/2 a 2/2
 •  
 • Pod tabulkou slovní zásoba "Dny v týdnu"
 •  
 • Pod tabulkou pracovní list "Dny v týdnu"
 •  
 • Pod tabulkou přehled "Čas"
 • DULEŽITÁ SDĚLENÍ

 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, díky němuž si můžete stáhnout poslechy k učebnici.
 •  
 • 11. 10. Znovu se velmi omlouváme za prodlení v případě dodání zbývajících pracovních sešitů. Dozvěděli jsme se aktuální zprávu, a sice že vydavatel musel připravit dotisk pracovních sešitů ve Velké Británii, tudíž nám situaci komplikuje i tzv. Brexit a s ním související záležitosti. Poslední předpokládané datum dodání, které nám bylo sděleno, je konec října. Abychom se propříště vyhnuli podobným problémům, budeme pravděpodobně od příštího školního roku přecházet na jiné učebnice. Děkujeme za pochopení.
 •  
 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily nůžky a lepidlo.

ANGLICKÝ JAZYK - MGR. HOUDKOVÁ


Vážení rodiče,
níže naleznete informace k výuce předmětu Anglický jazyk v mé skupině. Prosím, sledujte s dětmi tuto stránku pravidelně, abyste byli řádně informováni. V případě potřeby mě kontaktujte na emailové adrese houdkova@zs-zasmuky.cz.
                                                                                                                                        Mgr. Eva Houdková

 

CO SE UČÍME?
TÝDEN 6. - 10. 12.
NÁPLŇ VÝUKY
 
 • Reálie: Keňa; učebice str. 32, 33, prac. sešit str. 26

 • Opakování lekce 3; učebnice str. 34, prac. sešit str. 27

 • Test z lekce 3 - poslech s porozuměním; slovní zásoba: zvířata z farmy, hmyz, slova s "one" a "ose"; gramatika: ukazovací zájmena "this/that", "these/those"; otázka "What's this/that?" s odpovědí "It's a/an..." a otázka "What are these/those?" s odpovědí "They're...", nepravidelné množné číslo ("butterflies", "mosquitoes", "sheep", "teeth", "children", "people") 

DOMÁCÍ ÚKOLY
 
 • 2. 12. AJ - prac. sešit str. 25, na 3. 12.

 • 9. 12. AJ -učit se na test z lekce 3
PROCVIČOVÁNÍ 
 
 • Jak se řekne celá hodina procvičuj zdetutady, na tomto odkazu, na této stránce (apostrof, který potřebuji k napsání "o'clock" napíšu dvěma způsoby: 1. držím SHIFT a stisknu klávesu zcela vpravo v prostřední písmenkové řadě, poté píšu dál, nebo 2. držím ALT a zadám na číselné klávesnici 0146)

 • Kdy použít zkratku a.m. a kdy p.m. můžeš procvičit zde nebo tu
 • Kdo chce, může zkusit procvičovat, jak se řekně anglicky "třičtvrtě" zdetutadyna této stránce; POZOR, nejtěžší varianta - rozlišit "čtvrt" a "třičtvrtě" tady nebo na tomto odkazu 


 • Video o Díkůvzdání zde a tady


 • Fráze "What is this/that?" a "What are these/those?" s odpověďmi procvičuj zde, tu, tady
KE STAŽENÍ
 

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Čas"

 • Pod tabulkou naskenovány další strany pracovního sešitu (2. lekce)

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Slovesa denní rutiny" 1/2 a 2/2

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Dny v týdnu"

 • Pod tabulkou pracovní list "Dny v týdnu"

 • Pod tabulkou přehled "Čas"

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Farm Animals"

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Učebnice str. 28"

 • Pod tabulkou pracovní list "Díkůvzdání"

 • Pod tabulkou slovní zásoba "Hmyz"
DULEŽITÁ SDĚLENÍ
 
 • Dne 22. 9. jsem do řádku "ke stažení" vložila odkaz, díky němuž si můžete stáhnout poslechy k učebnici.

 • 11. 10. Znovu se velmi omlouváme za prodlení v případě dodání zbývajících pracovních sešitů. Dozvěděli jsme se aktuální zprávu, a sice že vydavatel musel připravit dotisk pracovních sešitů ve Velké Británii, tudíž nám situaci komplikuje i tzv. Brexit a s ním související záležitosti. Poslední předpokládané datum dodání, které nám bylo sděleno, je konec října. Abychom se propříště vyhnuli podobným problémům, budeme pravděpodobně od příštího školního roku přecházet na jiné učebnice. Děkujeme za pochopení.

 • Prosím, dohlédněte, aby děti nosily nůžky a lepidlo.

IV. B

Aktuality
Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, VL, Přv, Tv, Pč, Vv - Mgr. Bohumila Nováková

1/2Aj, HV - Mgr. Jana Jarolímková

1/2Aj - Mgr. Eva Houdková

Příprava:

čítanka do str. 58 + vlastní četba

Čj - uč. str. 56/5
opravit + podepsat diktát

M - zítra desetiminutovka - slovní úloha (do str. 8)

zítra geometrie - pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka

Přv - ekosystém les - lesní patra - viz příloha níže 


 


 

 


  

  


 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  


 


 

 
 

 

    

 
 


  
 
 

 
NÁSTĚNKA

Celoplošné testování do konce února 2022
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy