logotyp

V.B

ANGLICKÝ JAZYK

PRO INFORMACE K ANGLICKÉMU JAZYKU ROZKLIKNĚTE VÝŠE "UČIVO"


VÁŽENÍ RODIČE,  MILÍ ŽÁCI,
VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH NAŠÍ TŘÍDY, KDE VÁS BUDU INFORMOVAT O UČIVU A AKCÍCH NAŠÍ TŘÍDY.


Třídní učitelka - Mgr. Bohumila Nováková
email: novakova@zs-zasmuky.cz
kontakt: 606 694 146
Pro ranní omluvy žáků prosím využívejte sms.

Konzultační hodiny (po telefonické domluvě):

úterý - 14 : 00 - 14 : 45 hod.
(po předchozí domluvě)
Období prázdnin pro školní rok 2021/2022
Podzimní středa 26.10. a čtvrtek 27. 10. 2022
Vánoční začínají v pátek 23. 12. 2022   a končí v pondělí 2. 1. 2023
 Vyučování začne v úterý 3. 1. 2023 
Vysvědčení za 1.pol. bude předáno v úterý 31.1.2023


Pololetní pátek 3. 2. 2023
Jarní 20. - 26. 2. 2023
Velikonoční čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní  1.7. -  3. 9. 2023


Rozvrh 5. B pro školní rok 2022/2023


Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
Pondělí PřvHv Aj Čj  Pč Pč 
ÚterýMČj/Inf Čj/Inf Vl Čj-čt    
Středa AjVv Vv Čj M 
ČtvrtekTv Čj Přv Čj-čt    
PátekČj Aj  VlTv  


Pracovní činnosti budou mít žáci 1x za 14 dní. První hodina začíná 12. 9. (každý lichý týden)


NUTNÁ každodenní kontrola penálu - ořezané tužky a PÍŠÍCÍ pero, nejlépe mít jedno náhradní

Upozornění:

Ve středu 19.4. se koná pedagogická rada a konzultační třídní schůzky od 15.30 do 17.30.


Příprava:

Čj - přídavná jména + zájmena (mně, mě )

Vl - 24.3. - test - život poddaných, Marie Terezie, Josef II. - uč. str. 4-7 + sešit

zápis - Obrození českého jazyka - viz níže

Prosím všechny rodiče, aby při každé zapsané známce v ŽK (diktát + desetiminutovka), dohlédli na opravu a podpis v sešitu, děkuji za spolupráci.


Vracíme učebnici vlastivědy - Putování po ČRV případě nemoci pracujte dle informací buď zde na stránkách třídy, případně dle týdenního plánu na stránkách školy.

VYUŽÍVEJTE K OPAKOVÁNÍ PRACOVNÍHO SEŠITU Z ČJ, M, Vl.
 

V. B

Aktuality
Vyučující jednotlivých předmětů: 

Čj, M, Vl, Tv  - Mgr. B. Nováková
Aj - Mgr. L. Šebková, Bc. K. Šafránková
Přv - Ing. E. Petrová

Pč - Mgr. Z. Pellerová
Inf - Mgr. J. Kašpar
Vv - Mgr. S. Součková
Hv - L. Krejčová

Karanténa třídy 4B

Dopis pro rodiče ZŠ ZásmukyDopis pro rodiče ZŠ Zásmuky

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

PŘÍRODOVĚDA

PŘÍRODOVĚDAMilí rodiče a žáci,
    protože nastaly určité změny v rozvrhu-vyučujících, tak od příští hodiny převezmu přírodopis ve vaší třídě. Založila jsem titulek, PŘÍRODOPIS, kde budu podávat veškeré informace, včetně společných projektů, fotografií vypracovaných úkolů. U každého žáka si vytvořím výstupy (portfolio) - hodnocení v zapojování v hodinách, úprava sešitu a další aktivity. Ke konci měsíce budete mít možnost nahlédnout. Věřím tomu, že budeme vycházet dobře, ve vzájemné spolupráci a smyslu učit se kráse přírody.
                                      Edita Petrová

kontakt: petrova@zs-zasmuky.cz
TÝDEN: 20.3.-24.3.
TEST 23.3. Svalová soustava- nezapomínejte se podívat jak do učebnice, tak pracovního sešitu(základní rozdělení svalů-podle nalepeného obrázku, jak rozdělujeme svaly, poškození svalů, funkce svalů)
Společný projekt: Člověk a jeho stavba-postupně připravovat zadaná témata, obrázky, zajímavosti


NÁSTĚNKA

Pondělí 20. března 2023 mimořádné ředitelské volno z důvodu poruchy na vodovodním řádu

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy