logotyp

IX.A

Příjímací zkoušky - dodatek

Příjímací zkoušky - dodatekPříjímací zkoušky - dodatek

DodatekDodatek

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 2020/2021

Testování přítomnosti viru SARS- CoV-2

 §Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19 

  • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro  účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním testu na  COVID-19, který není starší 7 dní.
  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky základní školy, povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie, pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
  • Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

    Úterý 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu), řádný termín JPZ a termíny školní části přijímací zkoušky pondělí 3. května a úterý 4. května


Čtvrtek 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu), pro uchazeče o víceletá gymnázia, řádný termín JPZ středa 5. května a čtvrtek 6. května)

Důležité věci k přijímacím zkouškám

Informace rodiče i žáky podívejte se na nové informace kolem příjímacích zkoušek.

Viz okdazy:

1. část

2. část

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Rozvrh 2020 / 21Vstup do budovy12345Polední přestávka67
7:1507:35 08:2008:30 09:1509:25 10:1010:25 11:1011:20 12:0512:05-12:45 12:45-13:0013:00 13:4513:55 14:40
PondělíMČjNjD TvTv
Úterý ČjMAjHv ChZ
Středa MDAj FČj 
Čtvrtek Čj MFgVvCh Ov
Pátek M Nj Čj AjF 
 

Období prázdnin pro školní rok 2020/2021
Podzimní 29. a 30. října 2020
Vánoční 23.12. 2020 - 3.1.2021
  
pololetní 29.1. 2021
Jarní 1.2.2021 -7.2. 2021
Velikonoční 1.4.2021
Hlavní1. července do 31. srpna 2021

 


Informace ohledně přijímacích zkoušek

Virtuální veletrh škol

http://www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/


Termín podání přihlášky 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss


Tiskopisy přihlášek

  1. Varianta bez talentových zkoušek do 1.března 2021 (s růžovým potiskem)

  2. Varianta s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020 (s modrým potiskem)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss


Jednotná přijímací zkouška 2021

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Sešity na školní rok 2020/21

Německý jazyk - č. 564
Chemie - č. 460
Finanční gramotnost - č. 520
Občanský výchova - č. 520
Fyzika - č. 540
Dějepis - č.564
Matematika - 2x č.460
                    2x č. 440
                    1x č. 520
Český jazyk - 2x č. 564
                    3x č. 524
Zeměpis - č.560
Přírodopis - č.560
Anglický jazyk - č.564, č.544, malý slovníček (možno pokračovat ve starém)
Výtvarná výchova - 30x čtvrtka velká, 20x čtvrtka malá, tempery, vodové barvy, paleta, štětce, slabý černý fix, nůžky, lepoidlo, barevné papíry, igelit(ubrus) na lavici, kelímek na vodu

Distanční výuka od 14. října 2020

Od středy 14. října bude probíhat distanční výuka v prostředí Google Classroom. Žádám všechny žáky, aby se přihlásili do příslušných učeben k jednotlivým učitelům. Pokud nemáte přihlašovací údaje, kontaktuje pana učitele Kašpara na jeho školním mailu.

Distanční rozvrh od 2.11.2020

Distanční rozvrh od 2.11.2020

Třídní schůzky - v týdnu 7.-11.prosince

Vážení rodiče,
v týdnu od 7.-11.prosince se uskuteční třídní schůzky.
V úterý 8. prosince osobní konzultační schůzky
Ve středu 9. prosince schůzky on-line.
Přesné termíny Vám sdělím prostřednictvím žákovských knížek.
Odkazy na schůzku on-line Vám pošlu vždy těsně před zahájením schůzky na školní mail Vašeho syna/Vaší dcery.
Těším se na viděnou / na slyšenou.
A.Verflová - třídní učitelka

Distanční výuka od 4.1.2021 - rozvrh

Distanční výuka od 4.1.2021 - rozvrh

Vysvědčení za I.pololetí

Vysvědčeni za I. pololetí bude žákům naskenováno a zasláno na školní mail dne 28.1.2021. Prosím rodiče, aby mi na školní mail potvrdili,že vysvědčení viděli a četli.Děkuji.A.Verflová

Sdělení ředitelky školy - 14.3. 2021

Nástup do školy na rotační výuku - 3.5.2021

Zítra nastupuje naše tříde na rotační výuku do školy. Sraz je v 7:15 hodin před školou. Půjdeme se společně otestovat, pak už probíhá výuka podle rozvrhu.

NÁSTĚNKA

Od 17.5. Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Pecharová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy