logotyp

VIII.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma Informace
 MatematikaRovnice v součinovém tvaru, str.23 - 25; slovní úlohy, str. 26 - 29; kontrolní práce

 
Český jazyk

 

Oprava čtvrtletní kontrolní práce
Skloňování cizích jmen vlastních- shrnutí
Využití jazykových příruček
Sloh: Výklad
Literatura: Avantgardy, dadaismus, Tzara

 

 
 Anglický

jazyk
Unit 8 - modal verbs 
 Německý jazyk Fahren, doprav.prostředky, oblečení,sein,ihr 
 Přírodopis     
 Zeměpis  
 Chemie Směsi - rozdělení, Hmotnostní zlomek 
 Fyzika 2.4-14. Elektrický proud
 V učebně
 DějepisHabsburská monarchie ve 2. pol.19. století práce s textem, materiály v učebně

 

NÁSTĚNKA

24.4.24
Konzultační třídní schůzky

od 15:30 do 18:00

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy