Jméno:
Heslo:

Školní parlament

Školní parlament 2019/2020

Školní parlament 2019/2020

Vždy se scházíme zástupci 4. až 9. tříd. Naším cílem je vychovávat žáky k zodpovědnému životu, vyjádření svého názoru. Klademe důraz, aby v dětech rostl pocit sounáležitosti se školou. Sestavili jsme si určité body, co je cílem školního parlamentu a náplní.

I. Cílem školního parlamentu:
   1. Dodržovat školní řád
   2. Svobodně vyjadřovat svůj názor
   3. Upozorňovat a předcházet náznakům šikany
   4. Pomáhat slabším spolužákům
   5. Pomáhat spolužákům, kteří se přistěhovali do naší školy
II.Činnost školního parlamentu
   1. Školní parlament se schází jednou za měsíc nebo podle potřeby
   2. Zástupci tříd spolupracují s třídními učiteli
   3. Členové školního parlamentu si volí ze zástupců tříd předsedu, místopředsedu, zapisovatele, nástěnkáře
   4. Rozhodnutí školního parlamentu jsou platná za účasti alespoň 75% zástupců tříd a návrhy musí být přijaty
       nadpoloviční většinou přítomných zástupců tříd
III.Volby do školního parlamentu
   1. Zástupci tříd jsou voleni svými třídami jednou ročně
   2. Volby se uskuteční ve 4. až 9. třídách v průběhu měsíce září
   3. V každé třídě jsou voleny 2 zástupci

Klasifikace
Kontakty
Dokumenty ke stažení
Jídelna
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy