logotyp

Archiv pro rodiče

Nástup do školy 7.2.

Od úterý 7.2. běžný školní provozŘeditelka
Obědy

Z důvodu opožděné dodávky a pozdější instalace programu STRAVA bude program spuštěn od listopadu 2022.

Prodej čipů (cena bude upřesněna) bude zahájen hned po instalaci

programu. Čipy budou pouze pro děti ZŠ.

Další informace budu vkládat na webové stránky ZŠ „informace pro rodiče“ a „jídelna stravování“ .

Děkuji za pochopení ved. ŠJ M. Svobodová

Informace pro rodiče prvních a druhých tříd navštěvujících školní družinu

Školní družina bude pro přihlášené žáky prvních a druhých tříd v pátek 2.9. 2022 v budově školy ve třídě 1.A třída paní učitelky Jarošové.

Nově zrekonstruovaná školní družina bude v provozu od 5.9.

Ranní družina je od pátku 2.9. od 6:30 v budově školy, od pondělí 5.9. bude ranní družina ve školní

družině.

Provoz školní družiny je od 11:10 do 16:30  pondělí- pátek.

Rozdělení žáků do oddělení bude podle zápisových lístků.

Zápisové lístky žáků prvních a druhých tříd předat nejpozději v pondělí 5.9. třídním učitelkám.

Obědy

Z technických důvodů se 2.9.2022 nevaří pro žáky základní školy z důvodů dokončení stavebních prací v přízemí budovy u školní jídelny (vybudování bezbariérové toalety).
Oběd bude odhlášen a přeplatek za oběd z 2.9. bude odečten v říjnu.
Děkujeme za pochopení.

                                                                                              Ředitelka školy

Pravidla testování ve škole od 31. ledna 2022

 • Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí, není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se screeningové testování první vyučovací den v týdnu.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží v tištěné podobě negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Nadále platí, že se testují žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19.
 • Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Rodič musí doručit v tištěné podobě třídnímu učiteli.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek pro netestované nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
 • Děkuji žákům a rodičům za vstřícnost při testování v této složité době.

Třídní schůzky II. stupně

(V.A, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B) se uskuteční ve středu 06.10. 2021 od 15:30.
Schůzky proběhnou ve třídách za dodržení epidemiologických opatření pro zákonné zástupce.
(povinná ochrana úst i nosu na chodbách i ve třídách)


                                                                                                                                            ředitelka školy

Instruktážní video AG testy Genrui

...

Slavnostní zahájení pro prvňáčky

pro zobrazení klikněte

informace k 1. září

Zahájení školního roku 2021/2022   
1. září


Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022

Seznam budoucích prvňáčků školní rok 2021/2022Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Dne 16.6.2O21 se bude konat třídní schůzka budoucích prvňáčků v areálu školy. Vzhledem k současným hygienickým opatřením se může dostavit pouze jeden zákonný zástupce dítěte.Třídní schůzka 1.A proběhne v 15.30, 1.B v 16.00.


Program třídních schůzek a seznam prvňáčků zde

Upozornění na nošení roušek

Roušky ve škole od 8.6. při vyučování odkládáme!!!

V úterý 8.6. budou smět žáci a učitelé odložit roušky ve škole!

O přestávkách a ve společných prostorách, ale povinnost nošení roušek zůstává.

Návrat všech žáků do škol bez rotační výuky od 17. května 2021

Žáci I. a II. stupně se vrací k prezenční výuce

Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu v plném rozsahu.

Činnost školní družiny je bez omezení.

Provoz školy od pondělí:

 • Testujeme se antigenním testem v pondělí každý týden (pokud žák není přítomen v den testování, bude otestován první den své přítomnosti ve škole).
 • Musíme nosit roušky (chirurgické, nano), respirátory v budově školy, při výuce mimo budovu školy- pokud nebudeme mít minimálně 2 metry rozestup.
 • Vstup do školy od pondělí 17.5.: žáci I. stupně budou vcházet prvním vchodem za doprovodu třídního učitele, žáci II. stupně budou vcházet vchodem pro žáky za doprovodu třídního učitele.
  (podrobné informace u třídních učitelů, webové stránky třídy)
 • Při vstupu do školy si dezinfikujeme ruce při vstupu do školy, před svačinou, ve školní jídelně před obědem, po použití wc.
 • Ve školní jídelně ve frontě stojí žáci jedné třídy pohromadě a ke stolům si sedají pouze žáci jedné třídy.
  Ve školní jídelně si sundáme roušku jen při jídle, při odnášení talířů si roušku nandáme.
  Žáci I. a II. stupně mají automaticky oběd přihlášen. Pokud někdo na oběd nepůjde, musí si nejpozději do pátku oběd odhlásit.
 • Pokyny k Tv a Hv zatím beze změn (cvičit lze pouze venku, nelze zpívat při Hv)
 • Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.
 • Zákonní zástupci bez závažných důvodů do školy nevstupují.
 • Zákonní zástupci v týdnu od 17.5. do 21.5. vrací zapůjčenou techniku pro distanční výuku.

Školní družina:

 • Provoz je v běžném režimu.
 • Ranní družina v běžném režimu.
 • Třída 1.A oddělení ve škole- paní vychovatelka Helena Vrabcová
 • Třída 1.B oddělení družiny(MŠ)- paní vychovatelka Libuše Zemanová
 • Třída 2.A oddělení družiny(MŠ)-paní vychovatelka Marie Masopustová
 • Školní klub 3.A,3B ve škole- paní vychovatelka Edita Petrová

Zákonný zástupce se paní vychovatelce ohlásí přes videotelefon a osobně si dítě převezme, nebo pověří písemně jinou osobu.
Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

Třídy jsou připravené a paní učitelky, učitelé, asistentky a vychovatelky se na vás už těší.
Společnými silami to zvládneme a čekají nás letní prázdniny.


                                                                                                          Alena Bernardová

Příjímací zkoušky - dodatek

Příjímací zkoušky - dodatekPříjímací zkoušky - dodatek

DodatekDodatek

Návrat žáků II. stupně do školy od 10. května 2021

V týdnu od 10. května budou chodit do školy žáci II. stupně: VI.B., VII.B, VIII.B

Žáci budou  testováni antigenními testy: 
Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) ze vzorků z nosu nebo krku (vatová tyčinka)
odkaz na video


Prezenční výuka se bude střídat s distanční/ta bude probíhat podle zaběhnutých distančních rozvrhů.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek u žáků II. stupně.

Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.
Žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést  potvrzení od KHS/

Nejdůležitější informace k návratu žáků 2. stupně do školy od 10. 5. 2021

 

1. Žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně 10. 5. 2021 jsou třídy: VI.B, VII.B, VIII.B

2. Do školy jde jen žák bez covidových příznaků

3. Žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem žádné šité roušky nebo šátky

4. Žáci 2. stupně vstupují do budovy vchodem pro žáky s třídními učiteli a u vstupu do školy si vydezinfikují ruce.

5. Do testovací třídy jdou nepřezutí a nepřevlečení.

6. Žáci se budou testovat ve třídách, kde se bude intenzivně větrat, následně proběhne

    dezinfekce tříd.

7. V testovací třídě se žáci testují za přítomnosti pedagogických pracovníků.

8. Po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně a jde do své kmenové třídy.

9. Žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky k tomuto kroku vyzván a obdrží další pokyny.

10.  Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci .

11.  V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v určené třídě a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen

12. U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy na mailu: bernardova.alena@seznam.cz , bernardova@zs-zasmuky.cz/zpráva „Omlouvám svoji dceru, syna … zprezenční výuky zdůvodu odmítnutí testování na Covid – 19“/, tímto bude žák omluven z prezenční výuky. Bude mu poskytnut týdenní přehled učiva.

13. Obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny /kdo nebude chodit, odhlásí si sám.

 

Je povolena venkovní tělesná výchova, nezapomeňte si přinést sportovní oblečení a obutí.


Prezenční výuka I. Stupně: od 10. května třídy: 1.A, 2.A, 3.B, 5.A

1. Žáci I. stupně se budou v tomto týdnu testovat 1x týdně v pondělí neinvazivními testy z přední části nosu

Je povolena venkovní tělesná výchova, nezapomeňte si přinést sportovní oblečení a obutí.

Společnými silami to zvládneme.

 

Školní družina i jídelna budou ve standartním provozu s danými hygienickými pravidly.


 • Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci.
 • Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.-3. ročníku přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7:00 hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky /nahlásí třídnímu učiteli do 9.5.  a zákonný zástupce musí mít respirátor.
 • V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v tomu určené testovací místnosti a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen. Zákonný zástupce informuje vedení školy do 9.5. na telefonním čísle 604201414
 • U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.cz, bernardova@zs-zasmuky.cz


 • Školní družina: ranní družina v tomto týdnu nebude
                        odpolední družina bude do 16:00 hodin
 • Žákům, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, bude umožněna přítomnost ve škole v týdnu distanční výuky v oddělení školní družiny (ve škole od 7:15 do 15:00 hodin). 
 • Stravování: obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny kdo nebude chodit, rodiče obědy odhlásí u vedoucí školní jídelny

  Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19

·       Potvrzení o prodělaném COVIDU – 19 /90 denní ochranná doba/ pro potřeby netestování žáků v ochranné 90 denní době může vydat i praktický lékař/, pro pondělní zahájení výuky bude stačit přeposlaná sms z hygieny, kde Vám byla oznamována pozitivita Vašeho dítěte- jméno a příjmení, datum narození, adresa a datum odběru toto vše sms obsahuje. Tuto sms přepošlete svému třídnímu učiteli.
Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19
    

Při jakých příznacích není možné poslat žáka do školy

  Do školy není možné poslat žáka, který vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Pravidla pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole v době distanční výuky. Týká se vybraných profesí zákonných zástupců

Pokud zákonní zástupci žáků 1. stupně základní školy vykonávají níže uvedenou profesi, bude těmto žákům umožněna osobní přítomnost ve škole i v týdnu, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Tito žáci budou otestováni 2x týdně a budou pobývat v jedné učebně  vychovatelkami nebo asistentkami. Těmto žákům bude umožněn přístup k počítači a budou pod dohledem pracovat online se svoji třídou. Toto oddělení školní družiny bude otevřeno od 7,15 do 15 hodin. Zákonní zástupci písemně požádají ředitele školy /email, datová schránka školy osobní doručení/ o umožnění přítomnosti jejich dítěte v této skupině /vždy do pátku 15 hodin před týdnem distanční výuky/. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho pracovní zařazení, dny a časový rozsah přítomnosti v dané skupině. Tento žák má nárok na oběd ve školní jídelně, který si přihlásí na tyto dny sám.

Seznam profesí zákonných zástupců:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Dne: 07.05 2021                      Alena Bernardová

                                                 ředitelka

Návrat žáků do školy od 26. dubna 2021

V týdnu od 26.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A. III.B, V.A

Od 26.4. budou žáci testováni antigenními testy:
Covid-19 Test Kit (Colloidal Gold Method) ze vzorků z nosu nebo krku (vatová tyčinka)
odkaz na video

Prezenční výuka se bude střídat s distanční/ta bude probíhat podle zaběhnutých distančních rozvrhů.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.

Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu.

Žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést  potvrzení od KHS/

Školní družina i jídelna budou ve standartním provozu s danými hygienickými pravidly.

Nejdůležitější informace k návratu žáků do školy od 26. dubna 2021

 • Žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně začínají třídy I.A, II.A, III.B, V.A 
 • Do školy jde jen žák bez covidových příznaků.

 • Žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem
  (žáci nesmí mít šité roušky nebo šátky)

 • U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce.

 • Do testovacích  místnosti jdou nepřezutí a nepřevlečení.

 • Testovací místnosti bude intenzivně větrány a následně proběhne dezinfekce prostor

 • Po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně za doprovodu pedagoga a poté jde do své kmenové třídy.

 • Žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky vyzván, aby si dítě v co nejkratší době vyzvedl a následně rodič obdrží další pokyny.

 • Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci.

 • Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.-3. ročníku přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7:00 hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky /nahlásí třídnímu učiteli do 25.4. a zákonný zástupce musí mít respirátor.

 • V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v tomu určené testovací místnosti a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen. Zákonný zástupce informuje vedení školy do 25.4. na telefonním čísle 604201414

 • U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.czbernardova@zs-zasmuky.cz

Zpráva: Omlouvám svoji dceru, syna Jméno a příjmení, třída z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid-19

Tímto bude žák omluven z prezenční výuky.

 • Školní družina: ranní družina v tomto týdnu nebude a odpolední družina bude do 16:00 hodin.

 • Žákům, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, bude umožněna přítomnost ve škole v týdnu distanční výuky v oddělení školní družiny (ve škole od 7:15 do 15:00 hodin).
 • Stravování: obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny kdo nebude chodit, rodiče obědy odhlásí u vedoucí školní jídelny

  Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19
 • Potvrzení o prodělaném COVIDU – 19 /90 denní ochranná doba/ pro potřeby netestování žáků v ochranné 90 denní době může vydat i praktický lékař/, pro pondělní zahájení výuky bude stačit přeposlaná sms z hygieny, kde Vám byla oznamována pozitivita Vašeho dítěte- jméno a příjmení, datum narození, adresa a datum odběru toto vše sms obsahuje. Tuto sms přepošlete svému třídnímu učiteli. Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19

 

        Při jakých příznacích není možné poslat žáka do školy

  Do školy není možné poslat žáka, který vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Pravidla pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole v době distanční výuky. Týká se vybraných profesí zákonných zástupců

Pokud zákonní zástupci žáků 1. stupně základní školy vykonávají níže uvedenou profesi, bude těmto žákům umožněna osobní přítomnost ve škole i v týdnu, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Tito žáci budou otestováni 2x týdně a budou pobývat v jedné učebně  vychovatelkami nebo asistentkami. Těmto žákům bude umožněn přístup k počítači a budou pod dohledem pracovat online se svoji třídou. Toto oddělení školní družiny bude otevřeno od 7,15 do 15 hodin. Zákonní zástupci písemně požádají ředitele školy /email, datová schránka školy osobní doručení/ o umožnění přítomnosti jejich dítěte v této skupině /vždy do pátku 15 hodin před týdnem distanční výuky/. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho pracovní zařazení, dny a časový rozsah přítomnosti v dané skupině. Tento žák má nárok na oběd ve školní jídelně, který si přihlásí na tyto dny sám.

Seznam profesí zákonných zástupců:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Dne: 23.4. 2021                      Alena Bernardová

                                                 ředitelka

Návrat žáků do školy od 19. dubna 2021

Vážení zákonní zástupci žáků, od pondělí 12. dubna se vrací k prezenční výuce žáci 1.-5. ročníků a to rotačně.

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B


Prezenční výuka se bude střídat s distanční/ta bude probíhat podle zaběhnutých distančních rozvrhů.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.

Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu.

Žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést  potvrzení od KHS/

Školní družina i jídelna budou ve standartním provozu s danými hygienickými pravidly.

Nejdůležitější informace k návratu žáků do školy od 19. dubna 2021

 • Žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně začínají třídy I.B, III.A, IV.A, V.B 
 • Do školy jde jen žák bez covidových příznaků.

 • Žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem
  (žáci nesmí mít šité roušky nebo šátky)

 • U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce.

 • Do testovacích  místnosti jdou nepřezutí a nepřevlečení.

 • Testovací místnosti bude intenzivně větrány a následně proběhne dezinfekce prostor

 • Po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně za doprovodu pedagoga a poté jde do své kmenové třídy.

 • Žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky vyzván, aby si dítě v co nejkratší době vyzvedl a následně rodič obdrží další pokyny.

 • Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci.

 • Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.-3. ročníku přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7:00 hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky /nahlásí třídnímu učiteli do 18.4. a zákonný zástupce musí mít respirátor.

 • V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v tomu určené testovací místnosti a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen. Zákonný zástupce informuje vedení školy do 18.4. na telefonním čísle 604201414

 • U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.czbernardova@zs-zasmuky.cz

Zpráva: Omlouvám svoji dceru, syna Jméno a příjmení, třída z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid-19

Tímto bude žák omluven z prezenční výuky.

 • Školní družina ranní(19.4. ranní družina bude) a odpolední do 16:00 hodin.

 • Žákům, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, bude umožněna přítomnost ve škole v týdnu distanční výuky v oddělení školní družiny (ve škole od 7:15 do 15:00 hodin).
 • Stravování: obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny kdo nebude chodit, rodiče obědy odhlásí u vedoucí školní jídelny

  Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19
 • Potvrzení o prodělaném COVIDU – 19 /90 denní ochranná doba/ pro potřeby netestování žáků v ochranné 90 denní době může vydat i praktický lékař/, pro pondělní zahájení výuky bude stačit přeposlaná sms z hygieny, kde Vám byla oznamována pozitivita Vašeho dítěte- jméno a příjmení, datum narození, adresa a datum odběru toto vše sms obsahuje. Tuto sms přepošlete svému třídnímu učiteli. Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19

        Při jakých příznacích není možné poslat žáka do školy

  Do školy není možné poslat žáka, který vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Pravidla pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole v době distanční výuky. Týká se vybraných profesí zákonných zástupců

Pokud zákonní zástupci žáků 1. stupně základní školy vykonávají níže uvedenou profesi, bude těmto žákům umožněna osobní přítomnost ve škole i v týdnu, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Tito žáci budou otestováni 2x týdně a budou pobývat v jedné učebně  vychovatelkami nebo asistentkami. Těmto žákům bude umožněn přístup k počítači a budou pod dohledem pracovat online se svoji třídou. Toto oddělení školní družiny bude otevřeno od 7,15 do 15 hodin. Zákonní zástupci písemně požádají ředitele školy /email, datová schránka školy osobní doručení/ o umožnění přítomnosti jejich dítěte v této skupině /vždy do pátku 15 hodin před týdnem distanční výuky/. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho pracovní zařazení, dny a časový rozsah přítomnosti v dané skupině. Tento žák má nárok na oběd ve školní jídelně, který si přihlásí na tyto dny sám.

Seznam profesí zákonných zástupců:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Dne: 16.4. 2021                      Alena Bernardová

                                                 ředitelka

Testování žáků- informace pro žáky a zákonné zástupce

 

Proces samoodběru odkaz na video

 • Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory, žáci zdravotnické roušky, s vyjímkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr
 • Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice
 • Během testování se musí větrat
 • Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce
 • Dohlížející osoba informuje žáky o průběhu odběru
 • Každý žák obdrží jednu  testovací sadu
 • Testovaný si sejme ochranu úst a nosu a provede samoodběr podle pokynů pedagoga
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí ochranu úst a nosu
 • Dohlížející pedagog kontroluje správnost provedení samoodběru
 • Testovaný podle pokynů pedagoga sám pokračuje vyhodnocením testu
 • Dohlížející pedagog spustí odpočítávání času k vyhodnocení v délce 15 minut
 • Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu
 • Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a čeká na další pokyny k organizaci výuky ( odchází do šatny se přezout)
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a žák je poslán do izolační místnosti
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový testovací
 • Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout
 • V případě pozitivního výsledku testu škola kontaktuje zákonného zástupce ( který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy
Alena Bernardová, ředitelka

Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení zákonní zástupci žáků, od pondělí 12. dubna se vrací k prezenční výuce žáci 1.-5. ročníků a to rotačně.

V týdnu od 12.4. budou chodit do školy žáci: I.A, II.A, III.B a V.A

 

V týdnu od 19.4. budou chodit do školy žáci: I.B, III.A, IV.A a V.B

Prezenční výuka se bude střídat s distanční/ta bude probíhat podle zaběhnutých distančních rozvrhů.

K prezenční výuce mohou být vpuštěni pouze otestovaní žáci.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny.

Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu.

Žáci, kteří prodělali COVID-19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni, ale musí přinést  potvrzení od KHS/

Školní družina i jídelna budou ve standartním provozu s danými hygienickými pravidly.

Nejdůležitější informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

 • Žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně začínají třídy I.A, II.A, III.B, V.A 
 • Do školy jde jen žák bez covidových příznaků.

 • Žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem
  (žáci nesmí mít šité roušky nebo šátky)

 • U vstupu do školy si žáci vydezinfikují ruce.

 • Do testovacích  místnosti jdou nepřezutí a nepřevlečení.

 • Testovací místnosti bude intenzivně větrány a následně proběhne dezinfekce prostor

 • Po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně za doprovodu pedagoga a poté jde do své kmenové třídy.

 • Žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky vyzván, aby si dítě v co nejkratší době vyzvedl a následně rodič obdrží další pokyny.

 • Prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci.

 • Pokud chce být zákonný zástupce žáka 1.-3. ročníku přítomen testování, bude toto testování probíhat v 7:00 hodin v označené místnosti, aby netestovaný zákonný zástupce nepobýval mezi žáky /nahlásí třídnímu učiteli do 11.4. a zákonný zástupce musí mít respirátor.

 • V případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, doloží vedení školy Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů, žák bude následně testován v tomu určené testovací místnosti a zákonný zástupce bude u tohoto testování přítomen. Zákonný zástupce informuje vedení školy do 11.4. na telefonním čísle 604201414

 • U žáků, kteří se nechtějí testovat, o tomto informují zákonní zástupci ředitelku školy přes mailovou adresu: reditelstvi@zs-zasmuky.czbernardova@zs-zasmuky.cz

Zpráva: Omlouvám svoji dceru, syna Jméno a příjmení, třída z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid-19

Tímto bude žák omluven z prezenční výuky.

 • Školní družina ranní(12.4. ranní družina nebude) a odpolední do 16:00 hodin.

 • Žákům, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese, bude umožněna přítomnost ve škole v týdnu distanční výuky v oddělení školní družiny (ve škole od 7:15 do 15:00 hodin).
 • Stravování: obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny kdo nebude chodit, rodiče obědy odhlásí u vedoucí školní jídelny

  Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19
 • Potvrzení o prodělaném COVIDU – 19 /90 denní ochranná doba/ pro potřeby netestování žáků v ochranné 90 denní době může vydat i praktický lékař/, pro pondělní zahájení výuky bude stačit přeposlaná sms z hygieny, kde Vám byla oznamována pozitivita Vašeho dítěte- jméno a příjmení, datum narození, adresa a datum odběru toto vše sms obsahuje. Tuto sms přepošlete svému třídnímu učiteli. Jelikož KHS nestíhá vydávat potvrzení o prodělaném covidu-19

        Při jakých příznacích není možné poslat žáka do školy

  Do školy není možné poslat žáka, který vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Pravidla pro umožnění osobní přítomnosti žáků 1. stupně ve škole v době distanční výuky. Týká se vybraných profesí zákonných zástupců

Pokud zákonní zástupci žáků 1. stupně základní školy vykonávají níže uvedenou profesi, bude těmto žákům umožněna osobní přítomnost ve škole i v týdnu, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka. Tito žáci budou otestováni 2x týdně a budou pobývat v jedné učebně  vychovatelkami nebo asistentkami. Těmto žákům bude umožněn přístup k počítači a budou pod dohledem pracovat online se svoji třídou. Toto oddělení školní družiny bude otevřeno od 7,15 do 15 hodin. Zákonní zástupci písemně požádají ředitele školy /email, datová schránka školy osobní doručení/ o umožnění přítomnosti jejich dítěte v této skupině /vždy do pátku 15 hodin před týdnem distanční výuky/. V žádosti bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce a jeho pracovní zařazení, dny a časový rozsah přítomnosti v dané skupině. Tento žák má nárok na oběd ve školní jídelně, který si přihlásí na tyto dny sám.

Seznam profesí zákonných zástupců:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Dne: 8.4. 2021                      Alena Bernardová

                                                 ředitelka

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 žáků 1. a 2. ročníků základní školy

Vzdělávání bude poskytováno distančním způsobem.

V týdnu od 1.3. do 5.3. budou žákům zadávány úkoly přes webové stránky třídy, v dalších týdnech budou některé hodiny on-line. Sledujte bližší informace na webových stránkách školy a webových stránkách prvních a druhých ročníků.

Vážení rodiče,

dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN se *od
pondělí 1. března 2021* všem osobám (žáci i dospělí) zakazuje pohyb a
pobyt ve všech vnitřních prostorech školy bez ochranných prostředků
dýchacích cest, kterými jsou:

▪ *respirátor nebo obdobný prostředek *(vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95),

▪ *zdravotnická obličejová maska (chirurgická rouška) nebo obdobný
prostředek *naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

*To znamená, že bez chirurgické roušky nebo respirátoru nemohou žáci
vstoupit do školy.*

 

Ošetřovné – Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Školní jídelna od 1.3. 2021 vaří pro veřejnost, pedagogy a žáky na distanční výuce.
Pokud máte o stravu zájem, objednejte si oběd během pondělí 1.3. u vedoucí školní jídelny paní Ivety Michálkové telefonní číslo 321 796 236 (linka 21).
Jídlo bude připraveno do jídlonosičů a zájemci si mohou oběd vyzvednout od 10:30 do 12:30, prostřední vchod. Vstup do školy je zakázán.
Vstupujte, prosím, pro oběd řádně chráněni respirátory, mladší děti chirurgickými rouškami. Předem děkujeme.

                                                            Alena Bernardová
                                                                 ředitelka

Pololetní hodnocení

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis / v listinné podobě.

Dne 28.1. bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 žákům 3.-9. ročníků naskenováno.

Žáci dostanou výpis elektronickou formou- jako přílohu školního mailu.

Výpis v papírové formě dostanou žáci do tří dnů po návratu do školy.
Žáci prvních a druhých ročníků dostanou výpisy vysvědčení osobně.
V pátek 29. ledna jsou jednodenní prázdniny, na které navážou jarní prázdniny.
O nástupu žáků do školy po ukončení jarních prázdnin budou zákonní zástupci včas informováni na webových stránkách školy.

Vedení školy přeje všem žákům příjemné prožití jarních prázdnin.

Nápověda


Obrázkový návod jak se připojit

Učebna Google z pohledu studenta

Práce s úlohami v učebně googl

Používání školního účtu v mobilu nebo tabletu

Důležité je v mobilním telefonu a případně v tabletech stáhnout zdarma aplikace:

Google Meet 
(na videohovory)
Google
Classroom (učebna pro jednotlivé předměty)
Gmail 
(pro čtení emailů) - není nutno stahovat pokud vaše zařízení podporuje googl účet a v nastavení telefonu můžete vložit dalsí e-mail do telefonu.

Pokud si nevíte rady jsem tu Vás

Mgr. Jiří Kašpar
Email: kaspar@zs-zasmuky.cz

Nevolat kvůli školnímu emailu do ředitelny!!!

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 1. stupeň platný od 14.1.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Rozvrh hodin: 2. stupeň platný od 22.2.2021

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14.10. 2020

Jak na ošetřovné
Provoz školní jídelny
13.10. 2020

Od 14. října 2020 přechází 1. a  2. stupeň na distanční výuku.
I přes uzavření školy od středy 14. října zůstává školní jídelna v provozu a bude vařit pro děti, mateřské školy a cizí strávníky (veřejnost).
Jídlo bude předáno do přinesených nádob- prostřední vchod školy, v době od 11 do 12 hodin. Žádáme o dodržování bezpečnostních pokynů- roušky na ústech a nosu, použití dezinfekce a odstupy v délce 2 m. Vzhledem k distanční výuce mají všechny školní děti obědy odhlášeny. Kdo bude mít zájem o obědy, bude se muset znovu k obědům přihlásit, a to buď emailem u paní vedoucí školní jídelny Ivety Michálkové sjzasmuky@email.cz , na telefonním čísle 321 796 505- linka 21. Je nutné se přihlásit ve středu 14.10. do 9 hodin, na čtvrtek a pátek, možnost je samozřejmě i na příští týden,
Školní děti nemohou odebírat oběd ve dnech 26.,27.10. a ve dnech podzimních prázdnin 29.,30.10.

Děkuji za pochopení, vedení školy

Umístění tříd a učeben

Přízemí

Školní jídelna

Tělocvična

Třídy: I.B, IX.A, IX.B

1. patro

Ředitelna

Učebna informatiky

Třídy
: I.A, II.A, II.B, III.A, 
I, III.B, IV.A

2. patro

Sborovna
 
Třídy: V.A, V.B, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B, 
 

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy