logotyp

III.A

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 MatematikNásobení a dělení- násobky 6,7,8,9 (opakování)

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel
zpaměti
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel písemně
3. díl učebnice opakování přirozená čísla do 1000
Dělení se zbytkem
Geometrie- přenášení úseček,shodné úsečky 


                 
3.dil učebnice do str.30, strana 47-50
k procvičování se ještě vrátíme
         
 Český Jazyk
    Nové učivoVyjmenovaná slova po Z 
------------------
Slovesa
Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V- odůvodňování pravopisu - upevňování, procvičování

Průběžně procvičujeme -slovesa - urč. osobu, číslo a čas ; podst. jm. - urč. rod, číslo, pád, abeceda, řazení slov podle abecedy
- párové souhlásky uvnitř slova 

                                                                                                                                    u sloves určujeme - osobu, číslo a čas
u podst. jmen určujeme - rod, číslo a pád 
uč. až str. 125 PS str. až str. 20


Anglický JazykSk. Anna Svoboda
opakování Unit 8 - test
slovní zásoba - hračky, věci


opakování test - 28.5.
PS str. 42-57
věty: Is it a cat? 
Yes, it is.    No, it isn´t. 
Skládání vět např. str. 49

nové téma: Dokážu to! I can do it!
slovní zásoba: aktivity

sk. K. Šafránlová

Unit 8- My room
slovíčka-mů jpokoj
It is..../It's.....
He is/She is/It is


Po rozkliknutí odkazu uvidíte cvičení na spojování obrázku se slovem. Můžete využít i sloupek v pravé části a přepněte šablonu na NAJÍT SHODU (pro děti zábavnější forma) nebo KVÍZ, popřípadě SHODNÉ DVOJICE = pexeso atd.
 Prvouka

Svět kolem nás

ŽIVOČICHOVÉ
- společné znaky živočiců
- stavba těla živočichů
-ZDRAVÍ


  Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.učebnice strana 64-67
pracovní sešit 58-6315.6.opakovací test živočichové učebnice strana 58-61 + sešit.
NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy