logotyp

III.B

Týdenní plán

Předmět Probírané téma  Informace
 Matematika 
 
DĚLENÍ SE ZBYTKEM : 2,3
4,5,6,7,8,9 - shrnutí
násobení a dělení mimo obor násobilek - násobení násobků deseti, dělení 2,3,4,5,6,7,8,9,10,
násobení trojcifernýcj čísel jednociferným činitelem, písemné násobení, jednotky času, procvičování
 Geometrie: 
konstrukce trojúhelníka, tělesa
 
3.díl, učebnice, str. do 30 + str.47 - 50
k procvičování se ještě vrátíme

 Český JazykVyjmenovaná slova po b, l, m,
p ,s ,V- vy,vysoký, vydra,výr, zvykat,žvýkat, výt, výskat, předpona vy/vý, dokončení , shrnutí
VYJMENOVANÁ SLOVA po Z
SLOVESA - osoba, číslo, čas
Podst. jména - rod, číslo, pád
- stále procvičovat
Přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa - opakování, příslovce, předložky
Sloh: popis věci
 uč. do str. 121
prac. sešit II,do
str. 33

Anglický Jazyk

      
Unit 9 - can, sports

Pondělí - do str. 69
                
Středa - do str. 71

Pátek - do str. 73

Domácí úkol: str. 26-27

21.6. Dokončení sešitu na domácí úkoly a test Unit 9

Pomůcky: sešit, slovníček, pracovní učebnice, portfolio s pracovními listy a kartičkami 


 Prvouka

Svět kolem nás

ŽIVOČICHOVÉ
- společné znaky živočiců
- stavba těla živočichů
ZDRAVÍ
 Všechny děti mají na prvouku založený sešit. Začínáme si do sešitu dělat zápisky. Je nutné, aby děti nosily sešit na každou hodinu prvouky. Podle sešitu se budou děti doma připravovat na plánované testy. Letos už se děti na každou hodinu prvouky budou připravovat i doma.
Každou hodinu si na začátku zopakujeme formou rychlých otázek probrané učivo.


učebnice strana 64-67
pracovní sešit 58-6311.6.opakovací test živočichové učebnice strana 58-61 + sešit.
NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy