logotyp

III.A

Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách naší třídy. Naleznete zde aktuální informace, které se týkají vyučování a akcí v naší třídě a škole. Známe se již druhým rokem a já pevně doufám, že i nadále budeme pokračovat v naší vstřícné spolupráci.

V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek mi neváhejte psát na emailovou adresu janotova@zs-zasmuky.cz. Zároveň bych vás ráda požádala, abyste mě na mé osobní telefonní číslo kontaktovali pouze v pracovní době do 17:00hod. Děkuji za pochopení.

Mgr. Petra Janotová, třídní učitelka

 

Konzultační hodiny ve čtvrtek 10:25 - 11:10 hod.

 

 PO ČJ   M VV PRV ČJ/čtení
 ÚT M AJ ČJ TV PČ
 ST M ČJ AJ PRV ČJ/čtení
 ČT TV ČJ HV AJ M
 PÁ ČJ M ČJ PRV ČJ/čtení

 

Vyučující jednotlivých předmětů ve 3.A

Český jazyk - Mgr. Petra Janotová, třídní učitelka

Matematika - Mgr. Petra Janotová, třídní učitelka

Tělesná výchova - Mgr. Petra Janotová, třídní učitelka

Anglický jazyk - Mgr. Alice Tesařová

Výtvarná výchova - Mgr. Alice Tesařová

Pracovní činnosti - Mgr. Alice Tesařová

Prvouka - Mgr. Zuzana Pellerová

Hudební výchova - Mgr. Eva Štubňová/ Ing. Alena Zemánková

 

Ve škole se vyskytly vši. Prosím všechny rodiče o pravidelnou kontrolu vlasů.Květen

Úterý 1.5. - státní svátek

Pondělí  7. 5. – ředitelské volno z organizačních důvodů
Úterý 8.5. - státní svátek

Středa 9. 5. – ředitelské volno z důvodu školení pedagogického sboru
Čtvrtek 10.5. a pátek 11.5. -  proběhne focení (3.A ve čtvrtek 10.5.)
Čtvrtek 17.5. - mobilní planetárium
Pátek 25.5. - pojedeme na výlet do Hrusic - Památník Josefa Lady, vybíráme 150,- Kč
V týdnu 28.5. -  4.6. - proběhne sběr papíru
Čtvrtek 31.5. vrácen přeplatek z výletu 62,- Kč

Červen

Pátek 1.6. - sportovní den pro 1. stupeň - Zásmucká bažantnice. Odchod od školy v 7:35.
Úterý a středa 5.6. a 6. 6. - poslední hodiny keramického kroužku
Pátek 15.6. - proběhne poslední pedagogická intervence
Středa 20.6. - pedagogická rada
Čtvrtek 21.6. - výchovný koncert sbor Pampelišky 8:30 - 9:15 hod.
Pátek 22.6. - pohádkový les - vhodné oblečení do lesa- s sebou dlouhé kalhoty, bunda, pláštěnka, prevence proti klíšťatům, svačinu a pití. Na oběd budem zpět ve škole
Pondělí 25.6. - Tonda Obal 2. vyuč. hodina,učebnice k odevzdání - vygumované, slepené
Úterý 26.6. -  úklid třídy
Středa 27. 6. - žáci devátých ročníků mají připravenou pohádku v tělocvičně

Čtvrtek 28.6. - proběhne evakuace školy

Pátek 29. 6. - vysvědčení - po 1. vyučovací hodině odcházíme domů :-)

Vážení rodiče, pro následující školní rok 2018/2019 Vás žádáme o zajištění těchto sešitů a ostatních školních potřeb: notový sešit, sešity č. 523 - 8x, 544 - 5x, 540 - 2x, 440 - 1x, slovníček na AJ (speciálně určený sešit), náčrtník - A4 - žluté papíry.

Trojúhelník s ryskou, kružítko, pravítko, popisovací folie, ořezávátko, tužky na náčrtek a rýsování, pero, guma, obaly na učebnice a sešity.


Čtvrtky A4 - 40x, barevné papíry, tempery, vodové barvy, štětce, kelímek, paleta, ubrus na lavici, fixy a 1 černý fix navíc, nůžky, lepidlo na papír a Herkules, tužky na kreslení, modelína, pastelky, voskovky, černá tuž. ANGLICKÝ JAZYK/Vv/Pč

Vážení rodiče,

letos budu Vaše děti provázet anglickým jazykem, výtvranou výchovou a pracovními činnostmi.

Anglický jazyk je letos pro Vaše děti  nový předmět, a tak začneme pomalu . Postupně  jim vše budu vysvětlovat v hodinách. Pro Vaši informaci: slovíčka budu s dětmi do slovníčku psát  v hodinách (ti co nebudou ve škole si slovíčka opíší od kamaráda). Výslovnost přepisem chtít nebudu - procvičíme dostatečně a několíkrát ve škole tj. kdo bude pozorný nebude mít problém. Dbám na všechny části jazyka - mluvení, poslech, čtení a psaní. Slovíčka budu děti postupně zkoušet a to jak diktováním v angličtině  tak diktováním z Čj do Aj. Dále se budeme v hodincáh učit písničky, říkany a hrát hry. Domácí úkoly si budou kroužkovat v pracovním sešitu anebo se podívejte do úkolníčku. Chci Vás tímto požádat, aby jste jim doma s pravidelnou přípravou pomohli.

Pracovní činnosti a výtvarná výchova: většinu pomůcek dostaly ve šlole. Dále prosím o přikoupení popř. použití z loňského roku: skicát (žlutý obyčejný papír), podložka nebo ubrus na lavici, kelímek, hadřík na utření lavice, vodovky, sada štětců (stačí 4 kusy), barevné čtvrtky: 3 x - žlutá, červená, modrá, zelená, černá. Ostatní co bude třeba jen občas, dokoupím, a proto prosím o 50Kč na každé dítě. Termín je do 25.9.2017.  Budu vést evidenci o nákupu s účty a je samozřejmě k nahlédnutí. Pokud nějaké peníze zbudou, vrátím je na konci roku dětem.
Také prosím kupte Vašim dětem složku (na zapínání), aby si do ní mohly dávat nedodělané práce, které si dodělají postupně.

Kontaktovat mě můžete na tesarova@zs-zasmuky.cz/konzulatční hodiny viz. web školy.

Těším se na práci s Vašimi dětmi.

Alice Tesařová

POMŮCKY  POTŘEBNÉ V HODINÁCH  ANGLICKÉHO JAZYKA

  • učebnice Next Move 1 (zapůjčena)
  • pracovní sešit Next Move 1 (cena 143 Kč- je nutno uhradit nejpozději do 13.9.2017 )
  • sešit (544 nebo 523)
  • slovníček (linkovaný sešit formátu A5 s tvrdými deskami)
  • žákovská knížka
  • penál
  • plastová obálka formátu A4 s drukem na pracovní listy, projekty
  • lepidlo
  • nůžky
  • úkolníček

 Vv 20.9. - děti potřebují ruličku toaletního papíru

Aj - 20.9. budou děti psát test na slovíčka, která mají ve slovníčku - najdete je  v učebnici na str.  7 a 8; budeme se učit členy rodiny, tato slovíčka v testu nebudou


  Prosím, dohlédněte ať si je dostatečně procvičí. 

26.9. budou děti psát opravný test na stejná slovíčka jako minule; dostanou jich 5 anglicky diktovaných a psát anglicky a 5 z českého jazyka do angličtiny
Dom. úkol - prac. sešit str. 4 - dole - namalovat sebe a doplnit text
Test na slovíčka přesouvám na zítra - 27.9.
2.10. - zkouším čtení textu učebnice str. 11/1, dom. úkol je namalovat rodinu a popsat typem věty: This is my "brother" - ze zadní části školního sešitu.
9.10. Vv - přinést pěnovou houbičku
10.10. budeme psát test na slovíčka - rodina + This is...a slovíčka z textu v uč. na str. 12 - mají vše ve slovníčku; 5 budu diktovat anglicky a 5 z češtiny do angličtiny
Vv - včera Vv nebyla, prosím houbičku přinést až na příští týden
Aj - na další hodinu ať si děti přinesou staré noviny nebo časopisy - rozstříháme je, děkuji
Pč - na 17. 10. nasbírat listí - různé druhy
Vv - na 23.10. prosím přinést bublinkovou fólii; pokud ji máte víc a můžete ji postrádat ať ji vaše dítě přinese, DĚKUJI
25. 10. budeme psát test na slovíčka - mum, dad, grandpa,sister,grandma, you, I, my, cowboy, famous, burger, delicious, This is...., panda, tiger, fish, monkey, elephant, octopus, ZOO, What is it? It´s a/an.......; děti to mají zatrženo a označeno je slovníčku
Trénujeme What is it? It´s a/an...... - po prázdninách budu zkoušet na známky
Vv - 30.10. budou děti dělat vyrývaný obrázek - prosím o tupou jehlu
Na 31. 10. přepis slovíček z učebnice str. 26 - jsou to číslice, další slovíčka budeme psát ve škole

Vv a Pč - všechny děti dosud nepřinesly 50Kč - samozřejmě Vás nemohu nutit, a proto pokud nebudu mít peníze od všech do 6.7. tak celou věc ruším. Děti co mi peníze daly je dostanou zpět. Chtěla jsem jim zařídit jen něco navíc  mimo pomůcky ve škole. Děkuji za pochopení.
Přinést do Vv na 13.11. ovoce a zeleninu - 2 až 3 ks dohromady

Aj - 16.11. budou děti psát větší testík - je to doplňování a poslech na způsob pracovního sešitu - vše po stranu 28 v učebnici; ten, kdo se průběžně učí nebude mít problém; dnešní učivo tam nebude; stačí si chvilku zopakovat jen sloíčka a věty
29.11. budeme psát test naslovíčka, uč. str. 20 a 30
12.12. přinést vánoční balící, budeme vyrábět ozdobu na stromeček; prosím, přineste háčky na ozdoby
Aj 19.12. bude test na slovíčka z uč. str. 30, 36, 38
Uděláme si vánoční hodinu - děti potřebují zelenou čtvrtku
Učíme se Jingle Bells https://www.youtube.com/watch?v=8i1CW0aigiM
19.12. domácí úkol prac. sešit str. 32/1
9.1. bude velký test na všechna slovíčka ze slovníčku od začátku školního roku - lekce 1 až 4 a na všechny věty, které děti mají jak ve slovníčku tak ve školním sešitě
Vv a Pč po Vánocích - budeme potřebovat kousek záclony cca 40cm na 40cm - čistě bílá


Aj - od příštího týdne tj. od 30.1. budu zkoušet a v tom týdnu si napíšeme test na otázky What are they? a Are they.....? + odpovědi - je to v učebnici str. 47 a 51.

21.2. Budeme psát test na slovíčka z lekce 6 - viz. slovníček i slovíčka, která jsou v uč. na straně 59


Vv - 5.3. - malý karton od mléka/džusu - děti si udělají malou ptačí budku

Vv - 12.3. párátka - sestaví si z nich obrázek
 VV +Pč - 26. a 27. 3. - vrbové proutí, pevný provázek, mašle, 1 nebo 2 vyfouklá vejce, špejle, sklenice, tavící pistole+náplně

Pč 17.4. - prosím, dejte dětem igelitku (starší) - budeme dělat otisk

 Vv 23.4. - budeme dělat plastelínoryt - prosím, dejte dětem starší platelínu (mohou být i namíchané barvy) - budeme ji vyvalovat; dále: párátka nebo špejle (2-3ks), houbičku, váleček

Pč 24.4. - budeme dělat kytku - prosím, dejte jim kousek bavlnky a 1 knoflík

Aj 5. 6. - úterý - píšeme velký závěrečný test z lekcí 1 až 9 - slovíčka i věty

 

NÁSTĚNKA

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají ve středu 19.6. od 15.30 ve třídě 2.A (vedle ředitelny)

Ředitelské volno 27.6 a 28.6.2024

Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Komenského náměstí 94
281 44 Zásmuky

Ředitelka školy: Mgr. Alena Bernardová
Zástupkyně ředitelky: Zuzana Literová

Tel/fax: +420 321 796 236 (ředitelna)

E-mail: reditelstvi@zs-zasmuky.cz
Domů ZŠ Zásmuky

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy